top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vì Sao Phải Tha Thứ?


Câu gốc: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lý do nào để thuyết phục ông Phi-lê-môn quyết định nhận lại ông Ô-nê-sim? Tha thứ đem đến điều gì cho Hội Thánh và người phạm lỗi? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?

Để khích lệ ông Phi-lê-môn quyết định nhận lại ông Ô-nê-sim, trước hết Sứ đồ Phao-lô nói: “Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh” (câu 17a). Từ “bạn hữu” nghĩa là “người cộng tác” (partner). Hai ông Phao-lô và Phi-lê-môn không chỉ là bạn bình thường, nhưng còn là những “người cộng tác” để “cùng làm việc” cho Chúa Giê-xu (câu 1), và để “cùng đánh trận” cho Ngài (câu 2). Vì là những “người cộng tác” nên họ phải sống theo luật lệ của Chủ và làm vui lòng Chủ. Nhưng Sứ đồ Phao-lô còn nhấn mạnh rằng, ông Phi-lê-môn “hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy” (câu 17b), nghĩa là giờ đây ông Ô-nê-sim cũng giống như Sứ đồ Phao-lô, cũng là “người cộng tác” với ông Phi-lê-môn. Nói cách khác, ông Phi-lê-môn không chỉ nhận lại ông Ô-nê-sim vì ông Phi-lê-môn là “bạn hữu” của Sứ đồ Phao-lô mà còn vì chính ông cũng là “bạn hữu” với ông Ô-nê-sim.

Sứ đồ Phao-lô cũng cho ông Phi-lê-môn thấy thêm một lý do khác, đó là tình yêu phải có hành động. Nếu nói mình biết Đức Chúa Trời là ai và có đức tin nơi Ngài thì phải có tình yêu, và nếu có tình yêu thật thì phải được bày tỏ bằng hành động. Cũng như chính Sứ đồ Phao-lô, vì ông yêu mến ông Ô-nê-sim, nên ông sẵn sàng trả cho ông Phi-lê-môn mọi món nợ của ông

Ô-nê-sim (câu 18-19a). Sứ đồ Giăng dạy: “Chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18); và ông Gia-cơ cũng nói: “Xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26). Không những thế, sự tha thứ còn xuất phát từ nhận thức mỗi chúng ta thực chất đều là những con nợ. Ông Ô-nê-sim mắc nợ ông Phi-lê-môn, nhưng ông Phi-lê-môn cũng mắc nợ Sứ đồ Phao-lô về ơn cứu rỗi (câu 19b). Mỗi người trong chúng ta đều mang ơn Chúa, Hội Thánh, và nhiều anh chị em khác về ân sủng, tình yêu, sự bao dung của họ đối với mình.

Hơn thế nữa, sự tha thứ có thể đem đến vui mừng, thỏa lòng trong Hội Thánh (câu 20). Cay đắng, giận hờn giống như một liều thuốc độc có thể lan tỏa nhanh chóng và phá hoại sự hiệp một trong Hội Thánh. Chính sự tha thứ bày tỏ đời sống vâng phục Chúa (câu 21), sự trưởng thành thuộc linh, và đó chính là những yếu tố giúp Hội Thánh gây dựng và phát triển. Và cũng chính sự tha thứ đem đến sự phục hồi cho người phạm lỗi, giúp họ kinh nghiệm tình yêu của Chúa thông qua Hội Thánh Ngài.

Bạn cần sửa đổi điều gì để có thể thực hành sự tha thứ?

Tạ ơn Chúa về Hội Thánh Ngài ban cho con cùng với những anh chị em trong đó. Xin cho con sống yêu thương, gắn bó, và giữ gìn sự hiệp một của Hội Thánh để Danh Ngài được vinh quang và nhiều người biết Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page