VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tìm Chúa


Nghe

Gióp 23:1-7

Câu gốc: “Ôi! Chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa, hầu cho đi đến trước tòa của Ngài!” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Gióp ra sao sau khi nghe ba bạn mình khuyên giải? Ông đang ước ao điều gì? Vì sao ông ước ao như vậy? Khi rơi vào hoàn cảnh cô đơn, thiếu người cảm thông, bạn làm thế nào để vượt qua?

Qua nhiều tranh luận giữa ông Gióp và ba người bạn là các ông Ê-li-pha, Binh đát, và Sô-pha, sự đau xót của ông không nguôi ngoai. Ba người bạn này chỉ dùng những lý thuyết thần học suông để lý luận mà không hiểu tình huống thực tiễn của bạn mình. Vì vậy ông Gióp đã thốt lên: “Cho đến ngày nay, sự than siết tôi hãy còn cay đắng.” Ông Gióp vẫn không tìm được lý do cho sự hoạn nạn ông đang chịu và con đường thoát khỏi. Ông ước mơ “tìm được Chúa” (câu 3) vì ông tin rằng khi gặp được Chúa, ông sẽ có cơ hội giãi bày nỗi đau của ông, biết được ý Chúa trên đời sống ông: “Tôi sẽ biết các lời Ngài đáp lại cho tôi.” Ông cũng tin rằng dù Chúa là Đấng Thánh, có quyền năng lớn lao, cũng sẽ tha cho ông và giải thoát ông khỏi tai họa mãi mãi (câu 6-7).

Nhiều người trong chúng ta cũng ở trong hoàn cảnh thử thách, đau thương. Bạn bè, người thân không hiểu, không cảm thông với chúng ta. Nhiều nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai. Đôi khi chúng ta thấy Chúa quá xa vời, mong muốn nghe tiếng Chúa trực tiếp với mình nhưng sao không nghe thấy. Nhiều tiếng than khóc vang lên hỏi Chúa rằng: “Chúa ơi, Chúa ở đâu sao để con rơi vào hoàn cảnh đau thương như vậy? Chúa ơi, con đã phạm tội chi mà phải chịu khổ đau như thế này?”

Trước khi Chúa rời xa các môn đệ về với Cha, Ngài biết nỗi niềm của họ, Chúa phán: “Lòng các người chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa” (Giăng 14:1) và Chúa phán với họ: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14:16-17). Đấng Yên Ủi là Chúa Thánh Linh, là Đấng luôn ở cùng, hướng dẫn con dân Chúa vượt qua những thử thách, đến với đường đi, chân lý, và sự sống đời đời. Chúng ta đừng nghĩ Chúa ở quá xa mà không tìm được Chúa, vì Chúa luôn ở cùng và ở trong chúng ta. Hãy vững tin nơi Chúa, suy ngẫm Lời Chúa, tương giao với Chúa mỗi ngày, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự bình an, phước hạnh trong Ngài. Hãy vững tin và nói như Vua Đa-vít: “Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:4).

Bạn có nhận được sự an ủi vì biết rằng Chúa luôn ở cùng mình không?

Tạ ơn Chúa luôn ở cùng con và giúp con vượt qua những thử thách. Xin Chúa thêm ơn sức, thêm sự kiên nhẫn, và cho con có đức tin vững vàng nơi Chúa trong hoàn cảnh thử thách.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#SeekingGod

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

0