top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tầm Quan Trọng Của Gia Đình


Câu gốc: “Dòng dõi này này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia, và rao truyền việc quyền năng của Chúa” (Thi Thiên 145:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Bảng danh sách tên trong phần này giúp mọi người biết gì về gia thế của họ? Những ký thuật về dòng dõi cha truyền con nối nói lên điều gì về môi trường giáo dục gia đình của người Ít-ra-ên? Bạn giúp con cái mình sống và lớn lên trong môi trường giáo dục Cơ Đốc như thế nào?

Khi đọc kỹ lại bảng danh sách này, chúng ta không chỉ nhận ra được sự trung tín của những cá nhân, nhưng có một điều cũng không kém phần quan trọng, ấy là dòng dõi xuất thân của họ. Bởi từ nguồn gốc của họ, có thể truy ngược về nhiều đời trước (câu 10-11). Dù biết rằng theo luật lệ của Chúa, chỉ có những dòng dõi được biệt riêng nhất định mới được làm những công việc nhất định cho Chúa. Tiêu biểu là dòng dõi thầy tế lễ và Lê-vi. Nhưng con cái của họ làm sao có thể tiếp nối công việc của ông cha mình nếu như họ không được dạy dỗ kỹ càng về giáo nghi và luật lệ của Chúa. Điều này giúp chúng ta hiểu được rằng người Ít-ra-ên đã chăm chỉ dạy dỗ Lời Chúa cho con cái mình, nhằm giúp con cái nhận thức rõ công việc thiêng liêng đặc biệt mà Chúa giao cho dòng dõi họ. Điều đặc biệt trong những danh sách xuyên suốt sách Nê-hê-mi này cho độc giả thấy được một kết cấu gia đình kiểu mẫu. Ấy là con cái không những được yêu thương, được chu cấp những nhu cầu từ vật chất cho đến kiến thức, nhưng điều quan trọng hơn là con cái còn được cha mẹ nuôi dạy với những giá trị đạo đức và sự trưởng dưỡng thuộc linh. Từ đó có thể nhận thấy, yếu tố giáo dục Lời Chúa trong gia đình là một yếu tố góp phần quan trọng trong tiến trình sống đúng theo Lời Chúa của người Ít-ra-ên.

Bài học này nhắc nhở mỗi chúng ta cần có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con mình được sống và lớn lên trong sự dạy dỗ Lời Chúa kỹ lưỡng. Những bậc phụ huynh phải biết ưu tiên giúp cho con cái mình nhận biết Chúa và sống đúng theo điều Chúa muốn hơn là hoàn thành những ước vọng công thành danh toại mình áp đặt cho con cái. Đây là một thách thức với các bậc phụ huynh, bởi thực tế là cha mẹ thường phải dành nhiều thời gian và công sức lo miếng cơm manh áo, lo việc học hành, và tương lai cho con cái. Vì thế nhiều lúc việc học, việc làm của con trở thành ưu tiên trong cuộc sống. Chính cái thứ tự ưu tiên sai lệch đó khiến cho con cái quen với nếp sống không đặt Chúa và Lời Chúa là ưu tiên trong cuộc sống của mình. Hãy giáo dục con mình theo như cách Vua Sa-lô-môn đã dạy: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6).

Bạn cần thay đổi gì trong cách dạy con cái của mình?

Lạy Chúa, xin cho con biết dạy dỗ con cái theo đường lối của Chúa, biết ưu tiên chọn Chúa trước hết trong cuộc sống. Nguyện hậu tự của con luôn trung tín và sống tin kính Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page