top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Thể Chữa Chối Được


Nghe

Giăng 15:20-25

Câu gốc: “Nếu Ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu báo trước cho môn đệ biết người đời sẽ cư xử với họ như thế nào? Tại sao Chúa nói những người có thái độ với môn đệ như vậy sẽ không có cơ hội bào chữa cho tội của mình? Bài học nhắc bạn cần xem xét lại điều gì trong mối liên hệ giữa mình với Chúa và Lời Chúa?

Bị bức hại, bị ganh ghét là điều không tránh khỏi với những người theo Chúa, nên trước khi lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã căn dặn các môn đệ để họ không nản lòng khi đối diện với khó khăn. Chúa cho biết người đời, là những người yêu thế gian và chống nghịch Đức Chúa Trời, luôn bức hại người mang Danh Chúa vì họ không biết Đấng đã sai Con Ngài đến thế gian. Chính Chúa cũng bị họ bức hại và ganh ghét Ngài vô cớ. Họ không biết rằng khi họ ghét Chúa Giê-xu thì dù họ đang tự hào mình tôn thờ Đức Chúa Trời đi nữa, thật sự họ cũng ghét Đức Chúa Cha vì họ chẳng biết Ngài như đáng phải biết.

Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng những người thù ghét và bức hại người theo Chúa sẽ không có cơ hội bào chữa cho tội lỗi của mình, vì chính họ đã có cơ hội nghe những Lời Chúa phán dạy cũng như chứng kiến những việc lạ lùng Chúa làm để chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời đến thế gian. Đúng ra họ phải nhận biết Chúa là ai và tin nhận Ngài, nhưng họ lại bức hại và muốn giết Chúa. Khi đối diện với Chúa, họ sẽ “không có thể chữa chối được tội lỗi mình.”

Lòng ganh ghét và thiếu hiểu biết Chúa là nguyên nhân gây nên tội cứng lòng, chối bỏ Đức Chúa Trời. Ngày nay, con dân Chúa có Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của mình, có thể nghe tiếng phán dạy của Chúa bất cứ lúc nào. Nhưng nếu chúng ta không đọc và suy ngẫm Lời Chúa hằng ngày, không lắng nghe tiếng Chúa dạy khuyên qua Lời Ngài, hoặc nghe nhưng bỏ ngoài tai không làm theo… thì chúng ta cũng thiếu hiểu biết Chúa chẳng khác gì những người bức hại Chúa ngày trước. Vậy nên, mỗi chúng ta cần xem xét lại mối liên hệ giữa mình với Chúa và Lời Chúa, có thật sự như nhánh nho ở trong cây nho không. Chúa vẫn phán dạy bên tay chúng ta, quyền năng Chúa vẫn thể hiện trên đời sống chúng ta, gia đình chúng ta và trên Hội Thánh Chúa từng ngày, nhưng nếu chúng ta không quan tâm, không nhìn biết mà vẫn cứ sống theo đường riêng của mình, thì coi chừng trong ngày cuối cùng, dù mang danh là tín hữu Tin Lành nhưng vẫn bị Chúa nói, Ngài không biết chúng ta là ai! Và chắc chắn khi ấy sẽ không còn cơ hội nào bào chữa cho tội của mình cả.

Bạn làm gì để mỗi ngày hiểu biết Chúa nhiều hơn?

Lạy Chúa, xin cho con vững lòng trước những bức hại và ganh ghét của người đời. Xin giúp con suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa để con được đứng vững vàng trước Chúa trong ngày cuối cùng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#fearofGod

9 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page