top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sứ Mệnh Của Cơ Đốc Nhân


Câu gốc: “Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các ngươi đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu gọi Chúa Thánh Linh bằng hai danh hiệu nào? Mỗi danh hiệu có ý nghĩa gì với các môn đệ ngày trước, và với Cơ Đốc nhân ngày nay? Bạn cần làm gì để tiếp nối công vụ của các sứ đồ?

Sau khi báo trước về những khó khăn mà môn đệ sẽ phải đối diện với những người chống đối Chúa, Chúa Giê-xu nói cho môn đệ biết “Khi nào Đấng Yên Ủi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần Lẽ Thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta” (câu 26). Chúa nói về Chúa Thánh Linh bằng hai danh hiệu, Đấng An Ủi và Thần Lẽ Thật. Khi Chúa Giê-xu đã chịu chết và thăng thiên thì môn đệ sẽ không còn có Chúa bên cạnh họ, thêm vào đó, họ lại phải chịu nhiều sự ganh ghét, bức hại của người đời nên Đấng An Ủi sẽ nâng đỡ, khích lệ, và thêm sức cho môn đệ đứng vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Họ cũng được Chúa giao sứ mệnh làm chứng về Ngài vì họ đã được Chúa kêu gọi, được Ngài dạy dỗ, được chứng kiến những việc quyền năng Chúa làm từ ban đầu cho đến sau khi Chúa sống lại và thăng thiên. Chúa Giê-xu đã đào luyện họ để họ thực thi sứ mệnh rao truyền sự cứu rỗi của Ngài cho thế giới tối tăm hư mất này, đúng như lời hứa của Chúa khi Ngài kêu gọi họ: “Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người” (Mác 1:17). “Làm chứng về Chúa” là một trọng trách vô cùng lớn lao mà sức người không thể làm nổi, vì để chinh phục con người thì chỉ cần có kiến thức và tài năng là được, nhưng để chinh phục linh hồn tội nhân thì phải cần đến quyền năng thiên thượng. Hơn nữa, các môn đệ còn phải đương đầu với sự chống đối và bức hại như Chúa đã báo trước. Vì vậy, Chúa hứa ban Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, để khi các môn đệ làm chứng về Chúa, thì chính Chúa Thánh Linh sẽ đưa những linh hồn tội nhân vào mọi lẽ thật, bắt phục để họ tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Chúng ta là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cuộc đời mình, được Chúa bày tỏ Ngài cho chúng ta, được Chúa Thánh Linh dạy dỗ mọi lẽ thật, vì vậy, chính chúng ta phải là những người tiếp nối công vụ các sứ đồ, thực thi sứ mệnh “làm chứng về Chúa” cho gia đình, bà con, bạn bè, và những người quanh chúng ta. Khi thi hành sứ mệnh Chúa giao, thì quyền phép của Thần Lẽ Thật sẽ đồng công với chúng ta; sự vỗ về, chăm sóc của Đấng An Ủi sẽ khích lệ, thêm sức cho chúng ta trong những nan đề gặp phải. Xin Chúa cho chúng ta tin vào lời hứa của Chúa, cứ vững lòng quyết tâm sống bày tỏ Chúa giữa cuộc đời để nhiều người được cứu.

Bạn có hết lòng thực thi sứ mệnh làm chứng về Chúa chưa?

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu chuộc con và trao cho con một sứ mệnh. Xin cho con quyết nương cậy quyền năng Chúa Thánh Linh để làm chứng về Chúa cho nhiều người.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page