top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hiểu Biết Chúa Đúng


Câu gốc: “Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng không biết Ta nữa” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người nghịch cùng Chúa lại đuổi môn đệ Chúa ra khỏi nhà hội và thậm chí giết họ? Chúa nói trước những điều này với môn đệ với mục đích gì? Bạn cần làm gì để không vấp ngã khi gặp hoạn nạn thử thách?

Chúa Giê-xu phán “Ta bảo các ngươi những điều đó,…” là những hoạn nạn, bức hại mà môn đệ sẽ đối diện khi theo Chúa mà Ngài đã nói trước trong chương 15. Chẳng những vậy, người theo Chúa còn bị những giới chức tôn giáo thời đó đuổi họ ra khỏi nhà hội, một hình thức giống như dứt phép thông công. Chưa hết, môn đệ còn phải đối diện với cả sự chết bởi những người quá khích, họ giết môn đệ của Chúa mà tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời! Chúa nói đây là những thành phần tự cho mình biết Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài nhưng thật sự họ không biết Cha cũng như không biết Chúa là ai! Lời Chúa dạy nhắc nhở chúng ta rằng sự hiểu biết Chúa rất quan trọng, vì khi hiểu biết Chúa đúng thì mới sống đúng. Điều nguy hại hơn hết là những người sống trong ảo tưởng nghĩ rằng mình biết Chúa nhưng thật ra chẳng biết gì cả. Nếu chúng ta không chuyên tâm đọc và học Lời Chúa thì chúng ta sẽ hiểu sai về Chúa, dẫn đến tình trạng sống sai mà không biết mình sai, cứ tự hào mình đang sống đúng, đang phục vụ Chúa đúng! Trước khi tin Chúa, Sứ đồ Phao-lô cũng như vậy, ông rất tự hào mình đang tích cực phục vụ Chúa bằng cách bức hại, bỏ tù, và giết những Cơ Đốc nhân. Nhưng sau khi tin Chúa, ông đã tâm tình với học trò của mình rằng: “Ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin” (I Ti-mô-thê 1:13).

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã nói trước những điều trên cho môn đệ để họ không vấp phạm (câu 1) và khi sự việc xảy đến thì họ nhớ lại rằng Chúa đã nói trước với họ rồi (câu 4). Trước khi lìa môn đệ để lên thập tự giá, Chúa đã nâng đỡ tinh thần của họ, báo trước những việc sẽ xảy đến để giúp họ vững tin mà dấn thân trên con đường theo Chúa. Ngày nay, nếu con dân Chúa không thấy những khó khăn, bức hại khi theo Chúa mà chỉ mong tìm cầu phước hạnh thì sẽ dễ nản lòng khi nan đề xảy đến. Trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Giê-xu đã dạy về phước hạnh thật khi còn sống trên đất không chỉ được bình an mà còn bao gồm cả sự “mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu” cho chúng ta nữa (Ma-thi-ơ 5:11).

Chúng ta cần học Lời Chúa mỗi ngày để hiểu biết Chúa đúng, hiểu đúng về phước hạnh thật của người theo Chúa, giúp chúng ta sống đúng và luôn giữ vững đức tin, không vấp ngã khi gặp khó khăn trên bước đường theo Chúa.

Bạn có học hỏi Lời Chúa mỗi ngày để hiểu biết Chúa ngày càng hơn không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con sống theo ý mình mà con tưởng mình sống đúng. Xin cho con sốt sắng học Lời Chúa mỗi ngày, hầu đời sống con luôn đẹp ý Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page