top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trách Nhiệm Giảng Dạy Luật Pháp


Câu gốc: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Thầy thông giáo có vai trò và trách nhiệm thế nào trong việc giảng dạy Luật pháp? Tại sao Chúa nói ngọn bút của những thầy thông giáo là giả dối? Trách nhiệm của Cơ Đốc nhân trong việc giảng dạy Lời Chúa ra sao?

Thầy thông giáo là người chuyên nghiên cứu Kinh Thánh, cụ thể là Ngũ Kinh của ông Môi-se. Một trong những chức năng hay có thể gọi là trách nhiệm của thầy thông giáo là bảo tồn luật pháp thông qua việc truyền dạy luật pháp cho dân Chúa. Thế nhưng, Tiên tri

Giê-rê-mi nói với dân Chúa rằng: “Sao các ngươi nói được rằng: Chúng ta là khôn sáng, có luật pháp Đức Giê-hô-va ở với chúng ta? Nhưng, này, ngọn bút giả dối của bọn thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra sự nói dối!” (câu 8). Điều này cho thấy những thầy thông giáo không trung tín trong công tác nghiên cứu, truyền dạy luật pháp, nhưng đã thêm thắt, xuyên tạc, bẻ cong lẽ thật, khiến dân Chúa không còn tin cậy vào luật pháp đúng nghĩa. Khi Đức Chúa Trời phán truyền về sự đoán phạt sẽ xảy đến để dân Chúa khiếp sợ hình phạt mà ăn năn tội lỗi, thì dân Chúa lại nhận được lời trấn an giả dối từ những lãnh đạo tôn giáo rằng: “Bình an! Bình an!” (6:14). Bởi đó, dường như dân Chúa xem những điều Chúa dạy, cảnh báo… là những điều không thật, không chắc xảy ra, cho nên họ đã không tin và tiếp tục bước đi theo đường sai của ý tưởng mình.

Sự bội nghịch của dân Chúa trước hết là trách nhiệm của từng cá nhân tự quyết định chọn con đường bội nghịch. Song phải thừa nhận rằng việc dân Chúa đi trong đường sai, tự lừa dối bản thân về tình trạng của mình, một phần không nhỏ là do sự dẫn dắt sai trật của những người giảng dạy và lãnh đạo thuộc linh của tuyển dân. Nếu họ chuyên tâm giảng dạy luật pháp, không xuyên tạc, không bẻ cong lẽ thật để tìm tư lợi, thì chắc dân Chúa sẽ hiểu rõ chân lý để có thể hiểu biết đúng đắn và quyết định sống theo chân lý.

Đức Chúa Trời đã giao trách nhiệm cho một số người giảng dạy Lời Chúa, dạy các lớp Trường Chúa Nhật, chia sẻ Kinh Thánh…Và mỗi chúng ta cũng đều có trách nhiệm dạy dỗ Lời Chúa cho con, cháu của mình. Không ai là người không nhận trọng trách Chúa giao. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người được giao cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều, và nếu chúng ta là những người hiểu biết Lời Chúa nhưng tắc trách trong công tác của mình, không làm đúng theo ý Chủ “…thì sẽ bị đòn nhiều” (Lu-ca 12:47-48). Chúng ta cần học Lời Chúa để có thể truyền dạy đúng ý Chúa trong trọng trách Chúa giao.

Bạn đã thực hiện công tác truyền dạy Lời Chúa trong tinh thần như thế nào?

Tạ ơn Chúa đã giao cho con trọng trách truyền dạy Lời Ngài, xin giúp con nghiêm túc học và truyền đạt Lời Chúa cách trung tín, hầu cho “con và người nghe con sẽ được cứu.”

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

5 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page