top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng Xét Đoán Duy Nhất


Câu gốc: “…Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh” (câu 4b-5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô khuyên chớ xét đoán sớm quá? Sự xét đoán và khen thưởng duy nhất từ đâu? Lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở bạn điều gì trong cuộc sống?

Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng đối với ông dù là những tín hữu tại Cô-rinh-tô hay tòa án loài người xét đoán cũng không là điều quan trọng, ngay cả chính ông cũng không tự xét đoán mình, vì tất cả đều không đem lại cho ông địa vị công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều ông quan tâm là sự xét đoán của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng duy nhất có quyền xưng công bình và ban sự cứu rỗi cho ông. Thế nhưng các tín hữu tại Cô-rinh-tô lại quá hấp tấp trong việc đánh giá và phê phán ông, Sứ đồ Phi-e-rơ, và ông A-bô-lô dẫn đến phe phái và chia rẽ nhau. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở và khuyên họ rằng: “Chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến.” Trong ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ cho phép mọi sự được phô bày ra, chẳng có điều gì giấu kín được, tất cả đều phải phơi bày trước trước ánh sáng thánh khiết của Chúa, cả đến những ý định sâu kín trong lòng của con người cũng được hiển lộ. Bấy giờ, những đầy tớ, quản gia trung tín sẽ nhận lãnh sự khen thưởng thích đáng từ Chúa.

Đức Chúa Trời là Đấng đoán xét duy nhất, thế nhưng chúng ta lại dễ dàng, hấp tấp đưa ra những lời phê phán một cách thiếu suy nghĩ, kể cả những lãnh vực chúng ta rất thiếu kém. Có khi nào chúng ta xấu hổ vì sau đó biết mình nhận xét sai không? Ngoài ra, chúng ta cũng thường bị chi phối bởi những lời đánh giá của những người chung quanh. Chúng ta vui khi được khen và buồn khi bị chê. Sống như vậy chúng ta sẽ buồn khổ vì quá lệ thuộc vào sự đánh giá của con người mà quên địa vị cao quý vốn có của mình do Đức Chúa Trời ban cho khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu.

Đức Chúa Trời là Đấng đoán xét duy nhất, Ngài là Đấng toàn tri, toàn năng, vì thế chỉ có Ngài mới đánh giá đúng đắn nhất về chúng ta mà thôi. Biết được điều này, khích lệ chúng ta vững vàng trước mọi lời xét đoán từ loài người, vì con người vẫn xét đoán một cách nông cạn theo bề ngoài. Hãy luôn ghi nhớ lời khuyên dạy và cũng là lời nhắc nhở của Sứ đồ Phao-lô: đừng nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến, vì chỉ duy nhất một Đấng là Đức Chúa Trời có quyền đoán xét mọi người và mọi sự.

Bạn quan tâm đến lời nhận xét, đánh giá từ ai, loài người hay chính Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chính con vì vẫn thường hấp tấp phê phán, đoán xét anh chị em con, xin giúp con luôn ghi nhớ quyền xét đoán duy nhất thuộc về Chúa trong ngày cuối cùng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

17 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page