top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hoàn Cảnh Trở Nên Đen Tối Hơn


Câu gốc: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất” (Thi Thiên 46:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước lệnh truyền của Pha-ra-ôn, những người đại diện dân Chúa làm gì? Tại sao họ tìm đến với vua? Bạn thường làm gì khi ở trong hoàn cảnh dường như không lối thoát?

Trước lệnh truyền của Pha-ra-ôn, không được cung cấp rơm nhưng vẫn đòi phải sản xuất đủ số lượng gạch, các đốc công người Ai Cập và những đại diện của người

Ít-ra-ên lui ra và thuật lại với người Ít-ra-ên mọi lời vua đã truyền. Không được cung cấp rơm để nung gạch nữa, người Ít-ra-ên phải đi tản mác khắp xứ Ai Cập để cắt những gốc rạ còn sót trên các cánh đồng. Công việc này làm dân Chúa thêm bội phần cực khổ, hao tốn nhiều sức lực, và thời gian của họ.

Hơn ai hết, các đại diện của người Ít-ra-ên biết rõ nỗi cực nhọc của dân Chúa trong việc làm gạch. Nhưng khi vua triệu họ vào truyền một lệnh rất phi lý, thế mà họ đã yên lặng lui ra mà không dám lên tiếng để bênh vực cho dân mình. Hiển nhiên dân Chúa không thể nộp đủ số gạch như khi còn được phát rơm. Uất ức vì vừa bị dân Chúa phàn nàn, oán trách, vừa bị các đốc công quở mắng và đánh đập vì số lượng gạch không đạt chỉ tiêu, họ quay lại thưa kiện với vua về cư xử bất công của các đốc dịch. Họ xưng là đầy tớ của vua nhưng họ chẳng được vua thương xót (câu 15-16)! Thế nhưng, họ bị vua mắng là những người biếng nhác, lấy cớ đi tế lễ Đức Giê-hô-va để tránh công việc. Việc yết kiến vua thất bại khiến họ cảm thấy tệ hại hơn vì nhận thức được giá trị của họ không là gì trong mắt vua, và cuối cùng, dân Chúa vẫn phải bị bắt nộp đủ số gạch mỗi ngày.

Lâm vào tình cảnh bí lối, các đại diện của dân Chúa đã vô cùng sai lầm khi đặt niềm tin nơi Pha-ra-ôn mà họ nghĩ rằng vua sẽ thương xót và phán xét công bình. Nhiều lúc chúng ta rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, nhưng cũng mong tìm ra tình yêu và công lý ở đời này. Chúng ta mãi xoay sở đến kiệt sức mà không thoát khỏi vũng bùn lầy lội. Chúng ta tìm cầu sự giải cứu từ những người có thế lực rồi lại rơi vào sự thất vọng càng hơn. Trong hoàn cảnh này, chúng ta phải ngửa trông sự giải cứu nơi Vua trên muôn vua, Đấng hết lòng yêu thương mình và có quyền lực trên cả vua chúa. “Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ” (Thi Thiên 146:3). Chúng ta cần thời gian tĩnh lặng, quỳ gối, và cúi đầu trước Chúa để sau đó có thể đứng thẳng với đời. Chúa đang tể trị và Ngài làm việc có kế hoạch, đúng thời điểm. Hãy tin cậy tuyệt đối nơi Ngài.

Bạn có đặt lòng tin tuyệt đối nơi Chúa dù trong hoàn cảnh nào không?

Lạy Chúa, cảm tạ ơn Ngài vì con được làm dân của Chúa. Xin cho con luôn kêu cầu và tin cậy nơi sự thương xót, sự giải cứu của Chúa, đặc biệt là lúc ở trong hoàn cảnh khốn cùng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page