top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Khởi Đầu Hôn Nhân Khôn Ngoan


Câu gốc: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Kinh Thánh, thế nào là kính sợ Chúa? Việc này liên hệ với tri thức và sự khôn ngoan ra sao? Sự kính sợ Chúa liên hệ với sự dạy bảo của cha mẹ thế nào? Dây hoa trên đầu và vòng đeo quanh cổ biểu tượng cho điều gì? Khởi đầu hôn nhân khôn ngoan sẽ nhận được điều gì?

Cụm từ “kính sợ Chúa” trong Kinh Thánh có thể có nghĩa tiêu cực hay tích cực. Nghĩa tiêu cực là sợ bị hình phạt (Ma-thi-ơ 10:28). Nhưng trong Châm-ngôn 1:7 có nghĩa tích cực là tôn kính Chúa, sống đời sống hài lòng Ngài như ông Gióp (Gióp 1:8). Sự kính sợ Chúa theo nghĩa này liên hệ chặt chẽ với tri thức và sự khôn ngoan. Trên thế gian, có rất nhiều điều để con người học hỏi, nhưng học biết về Đức Chúa Trời là tri thức nền tảng vì chính Ngài là nguồn cội của mọi tri thức. Càng biết về Chúa thì càng tôn kính, yêu mến Ngài, và tự nguyện muốn vâng phục, làm theo ý Ngài. Người kính sợ Chúa sẽ nhận được sự khôn ngoan từ chính Chúa, đó là sự khôn ngoan có khả năng phân biệt đúng sai, biết áp dụng tri thức vào những hoàn cảnh cụ thể trong đời sống. Còn những người coi thường sự dạy dỗ của Chúa bị coi là thiếu khôn ngoan.

Trong vấn đề hôn nhân, những tiêu chuẩn chọn lựa bạn đời có khác biệt tùy mỗi người. Nhưng đối với người kính sợ Chúa, tiêu chuẩn hàng đầu là chọn người theo ý của Chúa, nghĩa là người cùng niềm tin và biết kính sợ Chúa (II Cô-rinh-tô 6:14). Như vậy, chuẩn bị cho hôn nhân ngay từ khởi đầu là thái độ quyết tâm chọn người kính sợ Chúa. Có như thế thì trong hôn nhân về sau, cả hai vợ chồng đều sẽ “kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau” (Ê-phê-sô 5:21), đó là yếu tố nền tảng cho hôn nhân hạnh phúc.

Khi Chúa cho có con cái, thì cả cha lẫn mẹ đều là người được Chúa ủy thác trách nhiệm dạy dỗ con cái về Lời Ngài (câu 8). Và con cái sẽ vâng theo lời giáo huấn của cha cùng khuôn phép của mẹ khi cha mẹ đều sống kính sợ Chúa. Khi xưa ông Môi-se được hầu chuyện với Đức Giê-hô-va bốn mươi ngày đêm, da mặt ông trở nên rực sáng (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28-29). Tương tự như thế, con người bề trong của người kính sợ Chúa, sống vâng phục theo Lời Chúa dạy thì tính hạnh và lối sống sẽ biến đổi theo hình ảnh Chúa Giê-xu, khác nào một vòng hoa xinh đẹp trên đầu và dây chuyền duyên dáng trên cổ (câu 9). Những trang sức đẹp đẽ này biểu tượng cho sự đẹp đẽ bên trong của người kính sợ Chúa. Người biết khởi đầu hôn nhân khôn ngoan thì tình yêu và hôn nhân sẽ được Đức Chúa Trời ban phước.

Bạn có khởi đầu hôn nhân khôn ngoan bởi lòng kính sợ Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết kính sợ và vâng phục Chúa trong mọi sự, ngay cả trong việc chuẩn bị hôn nhân của con hay của người trong thân tộc. Xin giúp con có sự khôn ngoan của Chúa để có khởi đầu hôn nhân tốt đẹp.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page