top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ướp Mầm Tình Yêu


Câu gốc: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết tình yêu bắt nguồn từ đâu? Một người nói mình biết yêu thì phải như thế nào? Để bắt đầu cho một mối quan hệ yêu đương, con dân Chúa cần chuẩn bị ra sao? Bạn cần ươm mầm tình yêu của mình cẩn thận như thế nào?

Những câu Kinh Thánh quen thuộc khẳng định “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (câu 8) nhắc chúng ta luôn nhớ bản tính của Chúa là yêu thương. Ngài yêu không phải vì Ngài tìm được đối tượng xứng đáng nhưng tình yêu của Ngài là vô điều kiện, vì đó là bản chất của Ngài. Sứ đồ Giăng cho biết rất rõ rằng tình yêu bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Vì thế, mọi tình yêu của con người sẽ không có ý nghĩa thật nếu không đến từ Chúa. Một thanh niên hay thiếu nữ Cơ Đốc nói mình biết yêu thương mà không nhìn biết Đức Chúa Trời hay sinh ra từ Đức Chúa Trời thì tình yêu của người đó là không thật và không bền vững (câu 7).

Tình yêu của con người thường xuất phát từ cảm xúc và đi kèm với điều kiện. Khi chúng ta yêu quý một ai đó, thường là vì có nhiều lý do thích hợp. Vì thế, để giúp con dân Chúa có thể yêu thương nhau hết lòng và chân thật, không toan tính hay vụ lợi, Sứ đồ Giăng nhắc nhở chúng ta nên nhớ đến tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình khi chúng ta yêu thương người khác.

Để bắt đầu cho một mối quan hệ yêu đương với một người khác phái, trước hết con dân Chúa cần chuẩn bị chính mình thật kỹ giống như người nông dân phải chuẩn bị hạt giống tốt trước khi ươm mầm cho một đám ruộng. Ươm mầm tình yêu là bước rất quan trọng trước khi chúng ta bước vào một tình yêu nghiêm túc dẫn đến hôn nhân. Hạt giống chính là tình yêu của chúng ta. Để có hạt giống tốt, mỗi Cơ Đốc nhân phải kinh nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho mình một cách rõ ràng thì mới có thể sẵn sàng yêu người khác, bởi vì “chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (câu 19). Chúa Giê-xu là mẫu mực của hạt giống tình yêu để chúng ta noi theo. Tất cả đặc tính của một tình yêu tuyệt vời mà chính Chúa đã thể hiện để làm gương cho chúng ta đã được Sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư I Cô-rinh-tô 13:4-7. Một khi chúng ta hiểu rõ và kinh nghiệm sâu xa tình yêu Chúa dành cho mình, chúng ta mới đủ điều kiện để khởi đầu cho một tình yêu bền vững và tình yêu đó phải dẫn đến hôn nhân. Hạt giống tình yêu của chúng ta phải đủ tốt, đủ mạnh để sẵn sàng cho việc nẩy mầm và tăng trưởng rồi mới có thể đơm hoa, kết trái yêu thương.

Bạn có chuẩn bị chính mình thật kỹ trước khi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương để dẫn đến một hôn nhân phước hạnh và bền vững không?

Cảm tạ Chúa vì Ngài là tình yêu thương. Xin giúp con kinh nghiệm tình yêu của Chúa thật sâu đậm để con sẵn sàng ươm mầm cho một tình yêu bền vững với người Chúa chọn cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

6 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page