top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Giữ Mình Thánh Sạch Và Tôn Trọng


Nghe

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-8

Câu gốc: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca phải ăn ở như thế nào? Ông nhấn mạnh ý muốn Chúa cho đời sống là gì? Làm thế nào để giữ cho thân mình thánh sạch và tôn trọng trước hôn nhân?

Tình trạng đạo đức trong đế quốc La Mã thời bấy giờ rất tồi tệ, trinh tiết không được xem trọng và chuẩn mực về tình dục bị hạ thấp. Vì thế, những tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca rất dễ bị tiêm nhiễm nếu họ không giữ đời sống thánh khiết theo điều răn Chúa dạy (câu 2). Một trong những khía cạnh quan trọng của đời sống thánh khiết là giữ sự trong sạch về tình dục trước hôn nhân. Sứ đồ Phao-lô nhắc đi nhắc lại ý muốn của Đức Chúa Trời cho những người đã tin nhận Ngài là phải “nên thánh” và “lánh sự ô uế” bằng cách “giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng.” Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa, cho nên chúng ta phải nhờ cậy Chúa giữ mình cho trong sạch để làm sáng Danh Chúa, nhất là đối với vấn đề tình dục (I Cô-rinh-tô 6:19-20).

Tình dục là tặng phẩm Chúa ban cho hôn nhân, nhưng nó sẽ là cạm bẫy nếu quan hệ trước hoặc ngoài hôn nhân. Đức Chúa Trời đã tạo ra tình dục để lưu truyền nòi giống, và cũng để biểu hiện tình yêu vợ chồng. Vì vậy tình dục phải giới hạn trong quan hệ vợ chồng và phải được tôn trọng. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo nếu một người cứ sa vào “tình dục luông luồng như người ngoại đạo” thì “Chúa là Đấng báo oán những sự đó” (câu 5-6), và người ấy phải chịu hậu quả của những việc mình làm (câu 8).

Ngày nay, tình trạng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân càng trở nên phổ biến. Thế giới đang hạ thấp tính thiêng liêng của tình dục. Nhiều bạn trẻ yêu nhau không chờ được đến khi bước vào hôn nhân, nhưng đã quan hệ trước. Trào lưu “sống thử” đang thịnh hành. Quan hệ tình dục trước hôn nhân không những là bất tuân mệnh lệnh của Chúa, khinh dể Đức Chúa Trời, khước từ Chúa và Lời Ngài, làm tổn hại đến bản thân và người khác, làm ô uế hôn nhân thánh Đức Chúa Trời đã thiết lập, mà còn đem đến những hậu quả tai hại khôn lường như hổ thẹn với nhau và với người chung quanh, mất lòng tin cậy, kính trọng nhau, trở nên cay đắng nhau, đi đến sự dối trá… Một thách thức cho Hội Thánh và phụ huynh là làm thế nào dạy con em mình biết giữ “thân mình cho thánh sạch và tôn trọng” để không bị ảnh hưởng theo trào lưu của xã hội. Cần phải dạy Lời Chúa cho giới trẻ, cần nhắc nhở thường xuyên để giúp con dân Chúa nhận biết giá trị của việc “giữ thân mình thánh sạch và tôn trọng” trong tình yêu và hôn nhân theo Lời Chúa dạy.

Có những suy nghĩ bất khiết nào đang hiện diện trong tâm trí bạn? Làm thế nào để xua tan những điều đó?

Lạy Chúa, xin Lời Ngài nhắc nhở con giữ nếp sống thánh sạch hài lòng Chúa, và cũng ban cho con năng lực để vượt qua những cám dỗ về tình dục để con sống sáng Danh Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Holly

92 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page