top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ra Đi Là Ích Lợi


Câu gốc: “Dù vậy, Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao môn đệ “chứa chan phiền não” sau khi nghe Chúa nói trong câu 1-4? Chúa hứa với môn đệ điều gì để khích lệ họ? Vì sao Chúa đi là ích lợi hơn cho môn đệ? Bạn sống thế nào để cuộc đời ích lợi cho Chúa?

Sau khi báo trước về những khó khăn và sự bức hại môn đệ sẽ phải đối diện (câu 1-4), Chúa Giê-xu nói Ngài sắp về cùng Đấng sai Ngài đến, nhưng môn đệ chẳng ai hỏi Chúa đi đâu. Thật ra họ có hỏi Ngài trước đó, nhưng họ chỉ đơn sơ nghĩ Chúa sẽ rời họ đi đến một thành xa xôi nào đó, chứ không hiểu rõ Chúa phải chịu chết trên thập tự giá. Vì vậy, thắc mắc Chúa đi đâu của họ là bởi họ lo lắng cho chính mình khi phải đối diện với sự bức hại mà không có Chúa che chở bên cạnh. Cho nên, khi nghe những khó khăn Chúa báo trước, lòng các môn đồ đầy dẫy ưu phiền. Chúa yêu thương đã không trách móc nhưng Ngài khích lệ các môn đệ bằng lời giải thích rằng Ngài đi là ích lợi cho họ, nếu Ngài không đi thì Đấng An Ủi là Chúa Thánh Linh sẽ không đến với họ. Chỉ khi Chúa đã đi thì Ngài sẽ sai Chúa Thánh Linh đến.

Tại sao Chúa Giê-xu nói Chúa Thánh Linh đến với các môn đệ là ích lợi cho họ? Khi còn thân xác con người, sự dạy dỗ của Ngài chỉ tập trung vào các môn đệ và dân chúng quanh vùng biển Ga-li-lê và vài nơi khác. Khi Chúa Giê-xu hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi nhân loại, Ngài rời bỏ thân xác con người để về cùng Cha, Ngài sẽ ban Chúa Thánh Linh đến với môn đệ, khi đó Chúa Giê-xu qua Chúa Thánh Linh sẽ ở cùng các môn đệ trong mọi nơi mọi lúc, hướng dẫn và ban năng lực cho họ để thực hiện sứ mệnh “đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” cho đến ngày Ngài trở lại. Vì thế, Chúa đã quả quyết với họ rằng: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha” (Giăng 14:12).

Dù vào những giây phút cuối trước khi lên thập tự giá, các môn đệ Chúa vẫn chưa hiểu hết về Ngài cũng như chương trình cứu chuộc của Ngài, nhưng Chúa yêu thương vẫn kiên trì dạy dỗ, giải thích, khích lệ… Ngày nay, Chúa Giê-xu vẫn ở với chúng ta luôn qua Chúa Thánh Linh. Dù chúng ta thường xuyên không vâng lời, biếng nhác học hỏi để biết Chúa nhiều hơn, lơ là trong mối tương giao với Chúa… nhưng Chúa vẫn kiên trì với chúng ta. Tạ ơn Chúa.

Chúa Giê-xu ra đi là ích lợi cho bạn, bạn có sống ích lợi cho Ngài chưa?

Lạy Chúa, tình Chúa yêu con thật quá cao vời. Ngài quá kiên nhẫn với con nhưng con quá thờ ơ với Ngài. Xin tha thứ con và giúp con luôn đầu phục Chúa Thánh Linh để sống ích lợi hơn cho Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page