top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ta Vì Đó Bị Thương


Nghe

Giê-rê-mi 8:17-22

Câu gốc: “Ước gì tôi được yên ủi, khỏi sự lo buồn! Lòng tôi mỏi mệt trong tôi!… Con gái dân ta bị thương, ta vì đó bị thương; ta đương sầu thảm; bị sự kinh hãi bắt lấy” (câu 18, 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Tiên tri Giê-rê-mi lại có những lời ca than sầu thảm như vậy? Điều này cho thấy tâm trạng của ông đối với dân Chúa như thế nào? Đứng trước tình trạng nhân loại đang vùng vẫy trong tội lỗi, tâm trạng của bạn ra sao?

Hiện lên ở đây là hình ảnh của một người đang quặn thắt trong cơn đau đớn tột độ. Sự buồn thảm xâm chiếm trong tâm hồn và làm cho tan nát cõi lòng. Đấy chính là lời kêu than và tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi. Ông không nổi giận đến nỗi làm ngơ khi lời khuyên lơn của ông bị khước từ. Ông không thấy vui khi dân Chúa phải đón nhận hình phạt từ Đức Chúa Trời bởi sự chống nghịch của họ. Song ông cùng đau với nỗi đau của dân mình. Tiên tri Giê-rê-mi cho biết rằng niềm vui của ông đã tan biến khi ông nhận biết được tin dữ mà Đức Giê-hô-va dành cho người Ít-ra-ên. Sự lo buồn giày vò tâm tư đến nỗi ông khát khao tìm được sự an ủi, để ông thoát khỏi cảnh trạng kinh khiếp này. Ông cho biết mình đang bị thương, đang sầu thảm, đang bị nỗi kinh hoàng bám chặt (câu 21). Nguyên nhân dẫn đến việc ông phải ở trong tình trạng này là vì dân Chúa đang bị thương tích. Ông dâng lời nài xin lên Đức Chúa Trời, cúi xin Ngài rủ lòng thương xót cho dân Ngài. Lời than khóc, cầu cứu của dân tộc đang văng vẳng bên tai nhà tiên tri và ông kêu xin Đức Chúa Trời hãy thương xót lắng nghe để giải cứu họ.

Chứng kiến cảnh dân Chúa ngụp lặn trong biển đời tội lỗi mà không phương nào cứu thoát; hơn thế nữa, một tai họa kinh khiếp sắp càn quét trên tuyển dân. Tất cả điều đó khiến lòng của đầy tớ Đức Chúa Trời không khi nào yên nghỉ. Ông loay hoay tìm đủ phương cách, đến cả việc ép nài họ ăn năn để tìm được sự giải cứu. Họ đau ông cũng đau, họ bị thương ông cũng quằn quại như chính bản thân ông mang những vết thương chí mạng trên người. Phải chăng đây cũng phải là tinh thần, là tâm tình của một đầy tớ thật của Đức Chúa Trời, một người chăn thật luôn lo tưởng đến bầy chiên của Chúa giao phó.

Nhân loại ngày nay cũng đang vùng vẫy trong tội lỗi. Họ cũng đang phải đón nhận hình phạt kinh khiếp trong hồ có lửa và diêm sinh cháy bừng bừng. Trước tình cảnh ấy, chúng ta có đang đau đớn, kêu van Đức Chúa Trời để Ngài đoái thương cứu vớt họ như Tiên tri Giê-rê-mi đã làm không? Hay chúng ta vẫn an nhiên vui với niềm vui của bản thân, còn người khác như thế nào thì mặc kệ? Mỗi người hãy chân thành trả lời với Chúa.

Bạn đã và đang làm gì để nhiều người chung quanh bạn biết Chúa và được cứu?

Lạy Chúa, xin ban cho con dư dật tình yêu của Ngài, để con dùng tình yêu ấy yêu thương những người hư mất đang ở xung quanh con, và có thể vì họ mà kêu cầu cùng Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


7 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page