top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hai Bức Tranh Trái Ngược


Câu gốc: “Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ;chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ; anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Những cặp từ nào trái nghĩa nhau đã được sử dụng để mô tả hai hình ảnh trái ngược? Qua đó, cho thấy gì về cách nhìn nhận của các tín hữu Cô-rinh-tô? Bài học này dạy bạn điều gì?

Hình ảnh các tín hữu Cô-rinh-tô hiện lên trong câu 8 là no đủ, giàu có, và làm vua cai trị; song hình ảnh các sứ đồ được nhắc đến trong câu 9 lại trái ngược hoàn toàn, họ cảm nhận rằng Đức Chúa Trời trưng bày họ ra công khai như là “…kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy.” Và tiếp theo trong câu 9, những cặp từ tương phản thật rõ rệt: anh em khôn ngoan, mạnh mẽ, quý trọng – chúng tôi khờ dại, yếu đuối, bị khinh khi. Trong khi những tín hữu Cô-rinh-tô kiêu ngạo và ảo tưởng về bản thân, thì các sứ đồ đang hạ mình “vì cớ Đấng Christ,” sẵn sàng bị xem là người ngu dại để đem thông điệp cứu rỗi đến cho họ được khôn ngoan “trong Đấng Christ.” Trong khi những tín hữu Cô-rinh-tô so sánh, đánh giá các sứ đồ theo ý họ để tâng bốc người mình ủng hộ, thì các sứ đồ khiêm nhu thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời sắp đặt trên đời sống và chức vụ của họ.

Những hình ảnh trái ngược trên cho thấy các tín hữu Cô-rinh-tô đã có cái nhìn sai trật về chính mình và về những người lãnh đạo thuộc linh của mình. Sứ đồ Phao-lô nói trong câu 8 không phải để khen nhưng là cách nói để những tín hữu Cô-rinh-tô thấy mình đang kiêu ngạo, tưởng no đủ, giàu có, và làm vua rồi, mà thật sự họ vô cùng nghèo khó, thiếu thốn, và yếu kém. Họ đã ảo tưởng về chính mình và nhận định sai về cấp lãnh đạo của họ. Vì thế mới xảy ra tình trạng bè phái và chia rẽ nhau trong Hội Thánh.

Ngày nay, tình trạng này vẫn còn. Đó là khi có những tín hữu vì làm được một số việc quan trọng nên nảy sinh lòng kiêu ngạo, phê phán các tín hữu khác và cả những lãnh đạo thuộc linh. Hoặc có những tín hữu quá tôn sùng một vài đầy tớ Chúa đến nỗi coi thường các đầy tớ Chúa khác, và chống đối những ai không tôn sùng như mình. Chính những nhận định, đánh giá sai trật của chúng ta tạo nên sự phân rẽ giữa anh chị em trong gia đình đức tin. Bài học dạy chúng ta rằng dù là đầy tớ Chúa hay con cái Chúa, thì tất cả cũng đều là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Mỗi người cần sống đúng với chương trình Chúa đặt để mình để trong ngày cuối cùng tất cả chúng ta đều được Chúa khen “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín…”

Chương trình Chúa sắp đặt trên cuộc đời bạn là gì? Bạn đang sống ra sao?

Cảm tạ Chúa dùng bài học này dạy con để con không sống ảo tưởng về mình, cũng không tôn sùng ai khác ngoài Chúa. Xin cho con sống đúng với chương trình Chúa dành cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page