top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tại Sao?


Câu gốc: “Lạy Chúa! Sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi?” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Các đại diện dân Chúa và hai ông Môi-se, A-rôn có phản ứng thế nào trước phán quyết của Pha-ra-ôn? Bạn phản ứng ra sao khi vâng lời Chúa nhưng kết quả có vẻ xấu hơn? Trong trường hợp này, các câu Kinh Thánh nào giúp bạn vững tin nơi kế hoạch tốt đẹp của Chúa?

Các đại diện của dân Chúa vô cùng bối rối trước phán quyết của vua, người Ít-ra-ên vẫn không được miễn giảm số gạch đã định phải nộp trong ngày. Khi họ ra khỏi hoàng cung thì gặp ông Môi-se và ông A-rôn đang đợi, họ liền đổ giận trên hai ông, cho hai ông là nguyên nhân làm cho họ trở nên ghê tởm trước Pha-ra-ôn, và đẩy họ vào sự chết. Họ cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai ông (câu 21). Lời cầu nguyện của họ mang ý tưởng luận tội, nguyền rủa, và xin Chúa xử phạt hai ông.

Lòng ông Môi-se và ông A-rôn như lửa đốt trước phán quyết của vua. Họ quan tâm theo dõi, chờ gặp các đại diện của dân Chúa để biết tin tức mới liên quan đến dân Chúa. Khi bị các đại diện trách mắng, họ đã yên lặng, nhịn chịu mà không đáp trả một lời. Ông Môi-se trở về nhà, cầu nguyện và thắc mắc cùng Đức Giê-hô-va (câu 22-23). Dù lời cầu nguyện của ông Môi-se thể hiện sự tôn kính Chúa, nhưng ông vẫn có ý đổ lỗi và oán trách Chúa không giải cứu dân Ngài. Vậy tại sao Chúa sai con đến đây làm chi?

Tức giận, đổ lỗi, nguyền rủa, và oán trách người khác, thậm chí đổ lỗi và oán trách Chúa, là bản chất của con người sa ngã. Chúng ta cũng lắm lúc phản ứng như vậy vì không tự chủ, thiếu đức tin, và kém khôn ngoan khi nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Bài học này cho chúng ta thấy rằng: Khi chúng ta tin cậy và vâng lời Chúa, những khó khăn, đau khổ có thể vẫn còn đó, hoặc thậm chí đôi lúc có vẻ tồi tệ hơn. Hoạn nạn và thử thách có thể là cơ hội để chúng ta rèn luyện tính kiên nhẫn và trở nên trưởng thành hơn (Gia-cơ 1:2-3). Sự trưởng thành trong Chúa được thể hiện rõ nhất trong lời nói và hành động của chúng ta khi ở trong hoàn cảnh khó khăn. Cơ Đốc nhân phải nhớ rằng: Chúa tể trị mọi hoàn cảnh nhưng ý tưởng và đường lối của Ngài khác với chúng ta (Ê-sai 55:8-9). Chúa không để chúng ta mồ côi. Ngài sẽ giải cứu chúng ta đúng thời điểm (Giăng 14:18). Ý tưởng của Chúa dành cho chúng ta là bình an (Giê-rê-mi 29:11). Mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28). Chúng ta cần tỉnh táo, nương trên Lời Chúa để nhận ra chương trình của Chúa dành cho mình và cậy ơn Chúa làm sáng Danh Ngài trong hoàn cảnh hiện tại của mình.

Bạn có thường thắc mắc “tại sao, tại sao” với Chúa khi gặp hoàn cảnh khó khăn không?

Lạy Chúa, xin tha tội cho con vì con thiếu đức tin nơi Ngài. Xin giúp con không đổ lỗi cho người khác hay lằm bằm với Chúa khi hoàn cảnh không thuận lợi. Xin Lời Chúa giúp con vững tin nơi chương trình tốt đẹp của Ngài dành cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page