top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Gia Phổ


Nghe

Xuất Ê-díp-tô Ký 6:14-27

Câu gốc: “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi Thiên 139:13-14).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại gia phổ của những ai? Gia đình ông Am-ram và bà Giô-kê-bết được gia phổ này nhấn mạnh như thế nào? Bạn nghĩ mình được ghi lại như thế nào trong gia phổ của bạn?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay ghi lại gia phổ ba người con lớn nhất của ông Gia-cốp: Ông Ru-bên, ông Si-mê-ôn, và ông Lê-vi. Chỉ có tên của các con trai của ông Ru-bên và ông Si-mê-ôn được liệt kê (câu 14-15). Riêng chi phái Lê-vi thì được liệt kê chi tiết hơn về tên các con, cháu nội trai, và một số chắt chít (câu 16-25). Từ con trai Kê-hát của ông Lê-vi sinh ra ông A-ram. Ông A-ram lấy bà Giô-kê-bết là cô mình làm vợ, sinh ra hai ông A-rôn và Môi-se. Ông Lê-vi thọ 137 tuổi, ông Kê-hát thọ 133 tuổi, và ông A-ram thọ 137 tuổi.

Gia phổ là một minh chứng lịch sử về sự hiện hữu của những người trong phả hệ. Ông Môi-se và ông A-rôn là những người được Chúa chọn để đưa dân Ngài ra khỏi Ai Cập (câu 26-27), ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa cho ông Áp-ra-ham rằng dòng dõi của ông phải cư ngụ ở xứ người, phải làm tôi mọi trong suốt 400 năm, và đến đời thứ tư thì dòng dõi của ông sẽ được về xứ Ca-na-an (Sáng-thế Ký 15:13-16). Ông A-ram và bà Giô-kê-bết là những người trực tiếp ảnh hưởng đến ông Môi-se và ông A-rôn. Bà Giô-kê-bết là một người mẹ vĩ đại, có đức tin lớn

(Hê-bơ-rơ 11:23), tình yêu vô bờ, sự can đảm, và khôn ngoan từ Chúa để bảo vệ mạng sống của ông Môi-se khỏi sự truy diệt của Pha-ra-ôn (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10). Bà đã thành công trong việc dạy các con về niềm tin nơi Chúa để họ trở nên người phục vụ Chúa đắc lực. Dù ông Môi-se chỉ được ở với mẹ mấy năm thời thơ ấu rồi vào cung vua Ai Cập học mọi kiến thức của người Ai Cập suốt 40 năm, ông vẫn nhớ đến nguồn gốc của mình.

Con người không thể chọn một gia đình để sinh ra. Chính Chúa dệt nên chúng ta cả về thể chất lẫn tâm linh một cách diệu kỳ và đặt chúng ta vào lòng mẹ. Chúng ta được ảnh hưởng bởi cha mẹ, ông bà về niềm tin và lối sống. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến những thế hệ con cháu của mình. Từ khi loài người sa ngã, không có một gia đình nào hoàn hảo. Tuy vậy, trong Chúa, chúng ta phải trân quý gia đình, vì đó là quà tặng của Chúa. Chúa biết chúng ta trước khi được hoài thai trong lòng mẹ (Giê-rê-mi 1:5) và Ngài có chương trình đặc biệt cho mỗi chúng ta. Mỗi người chỉ có một số năm tháng sống trên đất theo như Chúa đã định để hoàn thành sứ mệnh của mình và giúp người thân hoàn thành sứ mệnh của họ. Hãy sống hữu ích cho Chúa.

Bạn có tự hào về gia phổ của mình không?

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài về từng người trong gia phổ của con. Xin giúp con sống đúng niềm tin nơi Ngài để có ảnh hưởng tích cực đến những người thân yêu của con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#servetheLord

20 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page