top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Yêu Vâng Phục


Câu gốc: “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau” (Ê-phê-sô 5:21).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì về tình yêu và sự vâng phục giữa vợ chồng? Bí quyết nào giúp vợ chồng có thể sống đúng như lời dạy của Chúa? Bạn học được gì từ lời dạy trên về tình yêu vâng phục trong hôn nhân?

Trong loạt các lời dạy về cách sống trong xã hội và gia đình mà Sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Cô-lô-se, ông dạy về sự vâng phục và tình yêu giữa vợ chồng. Hôn nhân hạnh phúc là hôn nhân có tình yêu vâng phục: Vợ phải thuận phục chồng và chồng phải yêu thương vợ hết lòng. Và bí quyết để vợ chồng có thể yêu thương vâng phục nhau là “kính sợ Đấng Christ” (Ê-phê-sô 5:21). Trong thư Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô dạy, vợ phải thuận phục chồng như thuận phục Chúa, và chồng phải yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:21-33).

Trước hôn nhân, nam nữ yêu nhau có thể bằng tình yêu lãng mạn và cảm xúc, nhưng khi đã bước vào hôn nhân thì tình yêu đó phải được tăng trưởng thành tình yêu agape là tình yêu hy sinh vô điều kiện. Đó chính là tình yêu mà Chúa Cứu Thế dành cho Hội Thánh khi Ngài phó mạng sống mình trên cây thập tự. Tình yêu này chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Bởi vậy, Sứ đồ Phao-lô khuyên người làm chồng hãy yêu vợ mình bằng tình yêu ấy để giữ được hôn nhân bền vững và hạnh phúc. Tình yêu chồng dành cho vợ trong hôn nhân không chỉ thể hiện qua lời nói, quà tặng, hay sự âu yếm mà thôi, nhưng cần phải có những hành động quan tâm, chăm sóc, hy sinh, và lo lắng cho sự an vui của vợ. Ngược lại, người vợ phải “vâng phục” chồng, lý do “vợ phải thuận phục chồng vì như thế mới thích hợp là người ở trong Chúa” (câu 18 BTTHĐ).

Sứ đồ Phao-lô còn nhắc nhở người chồng thêm một điều nữa là “chớ hề ở cay nghiệt” với vợ (câu 19b), vì thời bấy giờ phụ nữ rất bị coi thường, và vợ như là vật sở hữu của chồng. Nhưng trong Hội Thánh thì không nên có những cách cư xử như thế. Người chồng Cơ Đốc phải yêu vợ bằng tình yêu tôn trọng và hy sinh, còn vợ phải yêu chồng bằng tình yêu kính trọng và vâng phục. Tình yêu vâng phục là một tình yêu rất cần trong hôn nhân Cơ Đốc. Khi cả hai kính sợ Chúa thì vợ sẽ dễ dàng vâng phục chồng vì tình yêu dành cho Chúa và cho chồng; chồng sẽ dễ dàng yêu vợ bằng tình yêu thuận phục Chúa và hy sinh cho vợ. Nếu vợ chồng ý thức được điều Chúa muốn trên hôn nhân của mình và làm theo Lời Ngài dạy về trách nhiệm đối với nhau, thì chắc chắn hôn nhân của hai người sẽ được Chúa ban phước. Vợ chồng sẽ kinh nghiệm được sự mầu nhiệm và phước hạnh trong hôn nhân khi đối với nhau bằng tình yêu vâng phục trong sự kính sợ Chúa và tôn trọng nhau.

Gia đình bạn có được tình yêu vâng phục trong hôn nhân của mình chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết kính sợ Chúa và yêu thương người phối ngẫu của mình bằng tình yêu vâng phục như Lời Chúa dạy để hôn nhân của con được Chúa ban phước.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page