top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hiệp Nhất Trong Hôn Nhân


Nghe

Ê-phê-sô 5:22-33

Câu gốc: “Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt” (câu 31).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô ví sánh mối liên hệ vợ chồng như mối liên hệ nào? Mối liên hệ này có những đặc điểm gì? Hiệp nhất trong hôn nhân quan trọng ra sao? Hôn nhân của bạn hiệp nhất đến mức độ nào?

Mối quan hệ vợ chồng là một trong những mối quan hệ thiêng liêng và quý báu nhất của con người. Đây là một sự ràng buộc giữa hai người khác biệt trở nên một trong hôn nhân và đòi hỏi một sự hiệp nhất cao quý. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô đã ví sánh mối liên hệ vợ chồng giống như mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Nhiều lần trong Kinh Thánh cũng ví sánh Chúa Giê-xu là chồng hay chàng rể, còn Hội Thánh là vợ hay cô dâu (Ma-thi-ơ 9:15; Mác 2:19; Khải Huyền 22:17). Sứ đồ Phao-lô kêu gọi người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, vì chồng là đầu vợ cũng như Đấng Christ là đầu Hội Thánh (câu 22-24). Còn chồng thì phải yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh, sẵn sàng hy sinh vì Hội Thánh (câu 25).

Trong mối quan hệ vợ chồng, hai người trở nên một nghĩa là cả hai phải hiệp nhất cả về thể xác, tâm tư tình cảm, và tâm linh. Ngay từ buổi ban đầu khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân, Ngài đã phán: “Người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt” (Sáng Thế Ký 2:24). Khi Chúa kết hiệp người nam và người nữ trở thành vợ chồng thì Ngài muốn cả hai phải có sự hiệp nhất về mọi phương diện trong cuộc sống. Sự hiệp nhất này rất thiêng liêng và cao quý mà chỉ có trong hôn nhân giữa hai người phối ngẫu với nhau. Để có được sự hiệp nhất ấy, trước hết vợ phải thuận phục chồng như thuận phục Chúa, và chồng phải yêu vợ bằng tình yêu hy sinh cũng như hết lòng chăm lo cho vợ như chính thân mình (câu 28). Khi cả hai đã “trở nên một” thì dù chỉ một điều thật nhỏ chạm đến người này, cũng ảnh hưởng đến người kia. “Trở nên một” thì cả hai phải luôn lo tưởng đến nhu cầu của nhau và giúp nhau để mỗi ngày cùng thăng tiến trong hôn nhân. Trong Ma-thi-ơ 19:4-6, Chúa Giê-xu trích dẫn chương trình của Đức Chúa Trời trong việc hiệp nhất hai vợ chồng. Điều này cho thấy sự hiệp nhất trong hôn nhân rất quan trọng và cần thiết để giúp vợ chồng luôn tìm thấy niềm vui và phước hạnh trên đường đời với nhau.

Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô khẳng định sự mầu nhiệm trong mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh là rất cao sâu (câu 32), cũng vậy, mối liên hệ giữa vợ chồng cũng rất mầu nhiệm. Ông nhấn mạnh “mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng” (câu 33). Chính tình yêu và sự kính trọng sẽ giữ hai vợ chồng luôn hiệp nhất trong hôn nhân.

Bạn có vâng phục chồng, hay yêu thương vợ, như chính Chúa Cứu Thế đối với Hội Thánh không?

Lạy Chúa, xin dạy con biết kính trọng, yêu thương người phối ngẫu của con, và cả hai luôn biết hiệp nhất trong Ngài để gia đình luôn hạnh phúc.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Love #Marriage

66 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page