top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cùng San Sẻ Công Việc Chúa


Nghe

Nê-hê-mi 12:44-47

Câu gốc: “Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương” (Ê-phê-sô 4:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao cần có những người quản lý các phòng kho về các của lễ? Phân đoạn này cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng của các thành phần khác nhau như thế nào? Bạn áp dụng điều gì qua bài học này?

Câu 44 ký thuật lại việc người Ít-ra-ên cử ra một số người trông coi các phòng kho, nơi tiếp nhận và quản lý các của lễ dân chúng dâng lên cho Chúa. Trong thời gian sống lưu đày, người Ít-ra-ên không có cơ hội dâng hiến nhiều, nhưng kể từ khi họ tái kết ước sống và làm theo Lời Chúa thì họ thực hiện y như những gì đã cam kết với Chúa, trong đó bao gồm việc dâng hiến cho Ngài. Chính bởi sự trung tín dâng hiến ấy mà các phòng kho ngày càng thêm nhiều các của lễ. Từ đó, phát sinh nhu cầu cần có người quản lý các phòng kho. Chúng ta hình dung sự đa dạng cùng sự phân định rõ ràng về các loại của lễ. Đồng thời, cũng thể hiện tinh thần vui mừng của người Ít-ra-ên khi nhìn thấy các thầy tế lễ, người Lê-vi gánh vác công việc Chúa trong đền thờ.

Phân đoạn này cũng giúp chúng ta nhìn thấy con dân Chúa, dù là dân thường hay là người được biệt riêng ra phục vụ Chúa, đều có những trách nhiệm khác nhau cần hoàn thành. Mọi người cần hỗ trợ nhau để công việc chung được tiến hành cách suôn sẻ. Cụ thể như người dân cần trung tín dâng các của lễ, vì một phần dâng hiến ấy của họ được dùng để duy trì các công việc của đền thờ, cũng như chu cấp nhu yếu phẩm hằng ngày cho những người phục vụ Chúa trong đền thờ, từ các thầy tế lễ, người Lê-vi, đến những người phụ trách ca hát, thậm chí những người gác cổng. Còn những người được Chúa biệt riêng ra, họ cần chuyên tâm làm trọn công việc trong đền thờ, chăm sóc tâm linh của con dân Chúa. Từ đó cho thấy mỗi người mỗi bổn phận, mỗi công việc, ai nấy đều vui vẻ phối hợp nhịp nhàng với nhau trong công việc Chúa chung, thay vì so đo, kèn cựa nhau.

Chúng ta cần có ý thức về bổn phận và trách nhiệm của mình trong Hội Thánh, đồng thời xin Chúa giúp mỗi người hoàn thành công việc Chúa giao. Khi chúng ta làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang cùng nhau chung vai san sẻ công việc Chúa. Không ai có thể nói công việc mình quan trọng hơn. Người đầu tư làm ăn chân chính để có tiền dâng hiến cho Chúa cũng quan trọng như người đầu tư Lời Chúa để giảng dạy cho Hội Thánh. Tất cả hiệp lại làm cho công việc nhà Chúa được gây dựng và Danh Chúa được vinh quang.

Bổn phận và trách nhiệm của bạn trong Hội Thánh, ban ngành là gì?

Lạy Chúa, được góp phần trong công việc nhà Chúa là đặc ân mà Chúa dành cho con. Xin giúp con hết lòng với công việc Chúa giao cho con để Danh Chúa được tôn cao.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Service

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page