top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Thoả Hiệp Với Tội Lỗi


Câu gốc: “Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tô-bi-gia” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Thầy Tế lễ Ê-li-a-síp đã làm điều gì sai trật nghiêm trọng? Ông Nê-hê-mi đã giải quyết thế nào trước hành vi sai trật ấy? Bạn phản ứng thế nào đối với tội lỗi xảy ra trong Hội Thánh?

Những tưởng rằng chương cuối của sách Nê-hê-mi sẽ kết thúc đầy xán lạn, nhưng thật đáng buồn vì xuất hiện một chuỗi hành vi sai trật của người Ít-ra-ên. Đó là lúc ông Nê-hê-mi trở về Ba-by-lôn diện kiến Vua Ạt-ta-xét-xe, thì người Ít-ra-ên lại buông mình theo thói đời. Điều đáng nói ở đây là không chỉ có người Ít-ra-ên bội hứa với Chúa, mà ngay cả thầy tế lễ cũng phạm những tội tày đình. Tiêu biểu là việc Thầy Tế lễ Ê-li-a-síp bất tuân Lời Chúa, lạm quyền, dành một phòng trong hành lang đền thờ cho một người Am-môn, là ông Tô-bi-gia trú ngụ (xem Nê-hê-mi 4:3). Với cương vị là người chăm lo đời sống tâm linh cho dân Chúa, Thầy Tế lễ Ê-li-a-síp đúng ra cần phải sống gương mẫu, nhất nhất phải tuân theo Lời Chúa dạy. Thế nhưng buồn thay, ông lại dung túng kẻ thù của người Ít-ra-ên ngay trong chính đền thờ của Đức Chúa Trời.

Đứng trước tội lỗi vô cùng nghiêm trọng của Thầy Tế lễ Ê-li-a-síp, ông Nê-hê-mi không hề thỏa hiệp hoặc tìm cách giải quyết âm thầm vì sợ làm mất uy tín của một người có chức sắc. Trái lại, ông Nê-hê-mi đã phản ứng cách quyết liệt. Ông quăng hết đồ của ông Tô-bi-gia ra khỏi phòng, ra lệnh tẩy rửa sạch sẽ phòng ấy, rồi dọn những vật dụng của đền Đức Chúa Trời vào trong phòng trở lại. Cách giải quyết vấn đề của ông Nê-hê-mi cho chúng ta thấy, ông luôn lấy Lời Chúa làm tiêu chuẩn trong công tác lãnh đạo, và trong nếp sống của mình. Dù ông Nê-hê-mi vô cùng tức giận nhưng ông không dùng sự tức giận ấy để sát phạt Thầy Tế lễ Ê-li-a-síp; điều ông quan tâm hàng đầu là làm sao cho căn phòng ấy trở nên thánh sạch trở lại, để mọi sinh hoạt thuộc linh đúng theo những điều Đức Chúa Trời quy định.

Cách giải quyết tội lỗi của ông Nê-hê-mi đáng cho tôi con Chúa học tập. Ông không hề bao che, bênh vực hay bỏ qua tội lỗi. Chẳng những ông không thỏa hiệp mà còn quyết không nhượng bộ trước điều sai trật trong Nhà Chúa, bất kể người sai phạm là ai. Đây là điều thách thức cho chúng ta trong Hội Thánh. Bởi đôi khi người phạm sai trật lại là người ơn, hoặc người có mối quan hệ thân thiết với mình, hay là những chức sắc trong Hội Thánh. Tuy nhiên, gương ông Nê-hê-mi không kêu gọi chúng ta đối đầu với con người, nhưng kêu gọi mỗi con dân Chúa hãy can đảm đứng lên bảo vệ tiêu chuẩn của Lời Đức Chúa Trời, đừng vì nể cả hay nhu nhược mà để tội lỗi, điều ác tồn tại trong Nhà Chúa.

Bạn thường xử sự ra sao khi nhìn thấy điều sai trật trong Hội Thánh?

Lạy Chúa Thánh Khiết, Đấng kêu gọi hãy nên thánh vì Ngài là thánh. Xin giúp con có thái độ đúng trước những sai trật, xin giúp con không im lặng hay thỏa hiệp với điều ác.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page