top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng Toàn Tri


Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu hiểu ý môn đệ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy Ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy Ta; các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nói về sự thương khó, sự chết, và sự sống lại của Ngài với môn đệ bao nhiêu lần? Tại sao họ vẫn còn chưa hiểu? Tại sao Chúa không trách mắng họ? Qua câu chuyện này, bạn học được gì về Chúa Giê-xu?

Trước khi Chúa Giê-xu chuẩn bị chết trên thập tự giá, Ngài đã nhiều lần hé mở cho môn đệ biết huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, đó là việc Chúa chịu khổ, chịu chết, sau ba ngày Ngài sẽ sống lại (Mác 8:31; 9:31-32; 10:32-34). Giờ đây, Chúa nói thêm một lần nữa: “Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy Ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy Ta, vì Ta đi về cùng Cha” (câu 16). Ngài nói rất tỏ tường nhưng môn đệ vẫn không hiểu. Có lẽ đến giờ này, các môn đệ vẫn mong chờ Chúa sẽ làm một cuộc cách mạng lật đổ chính quyền La Mã, lên ngôi làm vua cai trị đất nước, và họ mơ ước nhận được một chức quan nào đó trong triều đình! Thế sao giờ đây Chúa lại nói họ sẽ không thấy Ngài vì Ngài về cùng Cha, rồi chỉ ít lâu sau sẽ thấy Chúa trở lại, là thế nào? Và có lẽ vì họ đã nghe Chúa nói nhiều lần rồi nên lần này họ không dám hỏi mà chỉ thắc mắc với nhau mà thôi. Câu 19 cho thấy Chúa Giê-xu biết rõ suy nghĩ của các môn đệ, nên Ngài chủ động giải thích cho họ hiểu.

Theo Chúa ba năm, nhưng các môn đệ vẫn mang nặng cái nhìn thuộc thể trong lúc Chúa dạy họ về những việc thuộc linh. Thế nhưng chúng ta thấy Chúa nhân từ không trách mắng họ mà chỉ kiên nhẫn giải thích. Qua câu chuyện này, chúng ta học được Chúa Giê-xu là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước những gì phải xảy đến cho Ngài. Ngài cũng biết rõ những điều kín giấu trong lòng các môn đệ. Ngoài ra, Chúa còn là Đấng Nhân Từ, Ngài yêu các môn đệ thì vẫn yêu cho đến cuối cùng (Giăng 13:1).

Ngày nay, Đức Chúa Trời đã ban Lời Ngài cho chúng ta. Dù nhiều người đã chuyên tâm học Lời Chúa nhiều năm, hoặc những người chỉ mới bắt đầu học Lời Chúa, thì cũng không ai tránh khỏi có những điều chưa hiểu hết khi học và nghiên cứu Kinh Thánh. Bài học này khích lệ chúng ta khi học Lời Chúa. Dù có nhiều điều chưa hiểu, dù vẫn còn nhiều thắc mắc chưa biết hỏi ai, nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng Toàn Tri, biết rõ mọi điều. Khi chúng ta bền lòng học hỏi Lời Chúa, chân thành trình dâng mọi nan đề cũng như mọi thắc mắc lên Chúa, Ngài sẽ mở đường, soi sáng để mỗi ngày chúng ta hiểu biết Chúa nhiều hơn.

Bạn có nản lòng khi thấy Kinh Thánh khó hiểu nên không học hỏi mỗi ngày không?

Lạy Chúa, Ngài biết trí óc con hạn hẹp, còn nhiều thiếu sót khi học Lời Ngài. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng, dạy dỗ khi con đến với Lời Chúa để con biết Chúa ngày càng hơn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page