top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đổi Buồn Ra Vui


Nghe

Giăng 16:16-22

Câu gốc: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh người mẹ sinh con để dạy cho môn đệ chân lý nào? Hai hình ảnh trái ngược nào sẽ xảy ra khi chứng kiến Chúa đã chết? Lời dạy của Chúa cho thấy được thực tế nào của người theo Chúa?

Khi các môn đệ thắc mắc với nhau về Lời Chúa báo trước, “Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy Ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy Ta, vì Ta đi về cùng Cha” (câu 16), Chúa Giê-xu biết họ không dám hỏi nên Ngài đã kể hình ảnh người mẹ đau đớn lúc sinh con nhưng sau đó là niềm vui vô hạn khi đứa con chào đời, rồi Ngài nói với môn đệ: “Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng Ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được” (câu 22).

Chúa Giê-xu cho các môn đệ biết trước rằng họ sẽ khóc lóc, than vãn khi chứng kiến Chúa chết, vì họ mất đi người Thầy luôn bên cạnh để dạy dỗ, giúp đỡ, và che chở họ; nhưng ngược lại, lúc ấy thế gian sẽ vui mừng, những thầy tế lễ, người Pha-ri-si, thầy thông giáo, và cả đoàn dân cùng thế lực chống đối Chúa sẽ cảm thấy thỏa dạ vì không còn ai vạch tội họ nữa. Tuy nhiên, chỉ ít lâu thôi, sau ba ngày Chúa sẽ sống lại, lúc ấy các môn đệ sẽ đổi buồn ra vui vì được gặp Chúa Phục Sinh. Và niềm vui mừng đó sẽ là niềm vui bất tận, không ai lấy mất được.

Những lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy một thực tế của người theo Chúa. Con đường theo Chúa là con đường hẹp, theo Chúa không phải lúc nào cũng đi trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, mà cũng có những lúc khóc lóc, than vãn, đau đớn tột cùng, lắm khi bị người đời cười chê trên những đau khổ của chúng ta, thậm chí có lúc phải đi trong trũng bóng chết… Nhưng tạ ơn Chúa, vì Ngài đã hứa rằng những điều đó sẽ chóng qua, chỉ ít lâu nữa thôi, những buồn đau sẽ biến thành vui mừng, đó là khi Chúa Giê-xu tái lâm trong vinh quang để tiếp rước chúng ta về với Ngài đời đời phước hạnh. Con người đang bị giới hạn trong không gian và thời gian nên có thể chúng ta cảm thấy ngày Chúa trở lại sao lâu quá, nhưng với Chúa là Đấng vô hạn, ngàn năm như một ngày, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, thì lời hứa tái lâm của Chúa chỉ là ít lâu nữa thôi. Xin Chúa cho chúng ta vững lòng theo Chúa khi học biết con đường đi đến vinh quang phải ngang qua thập tự giá.

Bạn có thường nản lòng khi gặp những đau khổ trên con đường theo Chúa không?

Tạ ơn Chúa vì con được khích lệ trên con đường theo Chúa. Xin cho con cứ vững bước theo Chúa dù gặp bất kỳ hoàn cảnh nào vì con tin rằng những buồn đau sẽ sớm biến thành vui mừng bất tận.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Trial

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page