top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Cầu Xin Đi


Câu gốc: “Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu phán: “Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi Ta về điều chi nữa”? Chúa nói trước với môn đệ điều gì (câu 24)? Đó có phải là lời Chúa trách họ không? Bạn được cảnh tỉnh và thúc giục gì qua câu 24?

Cho đến giây phút này, các môn đệ vẫn thắc mắc chưa hiểu Chúa sẽ đi đâu mà họ không thể đến đó được và cũng không thể gặp được Chúa. Mặc dù Chúa giải thích nhiều lần nhưng Chúa biết họ vẫn chưa hiểu nên cứ hỏi Chúa nhiều lần. Thế nhưng Chúa nói “trong ngày đó,” là ngày Chúa sống lại, thăng thiên, và ban Chúa Thánh Linh cho môn đệ, thì mọi thắc mắc của họ với Chúa sẽ không còn nữa, mà họ sẽ nhận một đặc ân vô cùng lớn lao là được nhân danh Chúa Giê-xu cầu nguyện với Cha trên trời, và Cha sẽ ban cho họ điều họ cầu xin để họ hiểu những lẽ đạo quan trọng. Trước nay, họ chỉ biết muốn cầu xin với Đức Chúa Trời thì phải thông qua thầy tế lễ. Nhưng đến thời điểm “trong ngày đó,” chẳng những họ được Chúa Thánh Linh ban cho họ hiểu rõ mọi chân lý, mà họ còn rao truyền sự hiểu biết của họ về Chúa cho mọi dân, mọi nước nữa.

Trong câu 24, Chúa Giê-xu muốn nói rằng, trước nay các môn đệ sống với Chúa nên việc gì cũng hỏi Chúa, vì vậy họ chưa từng nhân danh Chúa mà cầu xin Đức Chúa Cha điều gì cả. Trong ngày Chúa Thánh Linh giáng lâm, các môn đệ sẽ được đặc ân cầu xin Cha mọi điều, và Cha sẽ ban cho họ nhân danh Chúa Giê-xu. Họ sẽ nhận được sự vui mừng trọn vẹn qua mối liên hệ mới mẻ với Cha yêu thương trên trời. Như vậy, câu 24 không phải là lời Chúa trách các môn đệ, nhưng nếu hôm nay chúng ta đã có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng, đã được Chúa ban cho đặc ân cầu nguyện trực tiếp với Cha trên trời, mà chúng ta vẫn còn nghèo nàn trong mối tương giao với Chúa, vẫn chưa nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu xin điều chi hết… thì đây chính là lời cảnh tỉnh cho chúng ta, đồng thời cũng là lời thúc giục chúng ta hãy sốt sắng sống trong mối liên hệ mới với Ba Ngôi Đức Chúa Trời: “Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” Hãy bắt đầu ngày mới bằng sự cầu nguyện với Chúa, và luôn nhớ trình dâng mọi niềm vui, nỗi buồn, và mọi nan đề trong cuộc sống cho Chúa để cuộc sống chúng ta luôn là bài ca vui mừng và cảm tạ Chúa không thôi.

Bạn có sốt sắng cầu nguyện với Chúa, tương giao với Ngài không thôi chưa?

Xin Chúa tha thứ vì con lơ là trong mối tương giao với Ngài; xin cho con nghe lời Chúa nhắc nhở rằng: "Hãy cầu xin các con sẽ được, hầu cho sự vui mừng các con được trọn vẹn."

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page