top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chẳng Làm Sự Chân Thật


Nghe

Giê-rê-mi 9:1-6

Câu gốc: “Chúng nó giương lưỡi mình như cái cung, đặng phát lời dối trá ra. Chúng nó ở trong xứ là mạnh lớn, mà chẳng làm sự chân thật; bởi chúng nó làm ác càng thêm ác, và chẳng nhìn biết Ta, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh “giương lưỡi mình như cái cung” nói lên điều gì? Tại sao Tiên tri Giê-rê-mi tuôn tràn nước mắt và có những lời bi lụy trong câu 1-2? Bạn sống thế nào để mọi người nhìn thấy “đạo chân thật” qua bạn?

Tiên tri Giê-rê-mi dùng hình ảnh “giương lưỡi mình như cái cung” để mô tả dân Chúa sẵn sàng nói lời dối trá như cây cung giương lên sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Đây là hình ảnh diễn tả thật sống động cho việc tuyển dân luôn chủ động và quyết tâm nói điều không chân thật trong mọi tình huống. Đức Giê-hô-va đã vạch trần bộ mặt của tuyển dân Ít-ra-ên rằng dù họ đang sống giữa một “xứ lớn mạnh” nhưng họ lại “chẳng làm sự chân thật.” Điều này cho thấy sự lớn mạnh mà họ đang sở hữu không được xây dựng trên những điều chân thật. Trong giai đoạn ấy, những lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo đất nước đã dùng những sự dối trá, lừa gạt, những việc làm ác để nắm lấy quyền lực; dân chúng thì mất lòng tin cậy lẫn nhau vì họ lừa phỉnh, gạt gẫm người lân cận mình; sự chân thật không được tôn trọng và không là điều được tìm kiếm trong đất nước của dân Chúa.

Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng mọi Lời Đức Chúa Trời nói ra chân thật, Ngài ban luật lệ chân thật cho dân Ngài và Ngài thi hành mọi sự cách chân thật (II Sa-mu-ên 7:28; Nê-hê-mi 9:13, 33). Nhưng trong xứ tràn lan sự dối trá, lừa gạt để làm lớn hơn, mạnh hơn quyền lực cùng lợi ích của bản thân. Một nghịch lý ở đây, đó là dân của Đức Chúa Trời Chân Thật lại không dùng sự chân thật làm tiêu chuẩn sống và phát triển đất nước. Đó là lý do Tiên tri Giê-rê-mi đã tuôn tràn nước mắt và nói những lời bi lụy trong câu 1-2.

Ngày nay, chúng ta cũng đã học biết Đức Chúa Trời là Chân Thần (Giăng 17:3), được ban cho chân lý, và được nghe “đạo chân thật” (Ê-phê-sô 1:13), nhưng nhiều khi chúng ta vẫn cưu mang điều giả dối trong đời sống. Những người xung quanh vẫn nghe những lời nói không đúng sự thật phát ra từ môi miệng của chúng ta khi chúng ta tường thuật lại một việc nào đó, kể cả chuyện thật và chuyện đùa. Chúng ta vẫn làm dối trong công việc, trong kinh doanh, trong học tập…, và cho đó là “khôn ngoan.” Cơ Đốc nhân cần sự khôn ngoan của Chúa để sống giữa đời, thay vì sống khôn ngoan theo đời. Hãy sống để mọi người xung quanh nhìn thấy “đạo chân thật” trong con cái Đức Chúa Trời.

Đời sống có thật sự bày tỏ “đạo chân thật” của Đức Chúa Trời Chân Thật hay không?

Lạy Chúa, xin giúp con ý thức được địa vị tốt lành mà con đang hưởng là được làm con của Đức Chúa Trời Chân Thật, để con có đời sống xứng hiệp với địa vị mà Ngài đã ban cho.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Evangelism

5 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page