top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ai Là Người Khôn Ngoan


Câu gốc: “Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự này? Ai là giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; những người công bình sẽ bước đi trong đó, còn những người phạm phép thì vấp ngã trong đó” (Ô-sê 14:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi ra sao khi ông thấy trước thảm cảnh mà dân Chúa sắp phải đón nhận? Trong bối cảnh này, ông đặt câu hỏi “Ai là người khôn ngoan” để làm gì? Câu hỏi này áp dụng cho con dân Chúa ngày nay như thế nào?

Tiên tri Giê-rê-mi tiếp tục bày tỏ sự đau đớn cực độ bằng những từ ngữ mang giá trị biểu cảm rất cao, “khóc lóc,” “thở than,” “bài ca sầu não,” khi ông được Đức Chúa Trời cho thấy trước thảm cảnh mà tuyển dân của Chúa sắp phải đón nhận. Toàn đất nước đều bị đốt cháy không còn một đồng cỏ nào, từ súc vật, chim trời, loài thú đều trốn đi cả. Thành phố thì hoang tàn, đổ nát không một bóng người. Thành Giê-ru-sa-lem ngày nào đón tiếp bước chân của đoàn người tấp nập ra vào, nhưng nay lại trở thành “nơi ở của chó rừng,” thành Giu-đa cũng không tránh khỏi tai nạn, trở nên “hoang vu không người ở” (câu 11).

Trước thảm cảnh ấy, Tiên tri Giê-rê-mi thật sự hoang mang, hằng loạt những câu hỏi hiện lên trong tâm trí ông như một lời ca thán, một lời kêu cứu. Vì theo trí hiểu của ông thì làm sao Đức Chúa Trời có thể đành lòng cho phép một cơn đoán phạt lớn lao như thế đổ xuống dân Chúa và đất nước Chúa ban cho họ. Thế nhưng, dù là người đặt câu hỏi, nhưng hơn ai hết ông đã hiểu rõ và có câu trả lời. Ông đặt câu hỏi không phải để chính mình được hiểu nhưng để toàn thể dân Chúa, là những người vẫn tự hào mình đang sở hữu sự khôn ngoan, hiểu được “Vì làm sao xứ này bị diệt bị cháy như đồng vắng, đến nỗi không ai qua lại?” để có cơ hội điều chỉnh thái độ và hành vi cho xứng đáng.

Tiên tri Giê-rê-mi đặt câu hỏi “Ai là khôn ngoan đặng hiểu những sự này?” Một người được gọi là khôn ngoan thì người ấy phải nhận biết đường lối của Đức Giê-hô-va, phải nhận biết vì sao dân Chúa phải đối diện với những hình phạt kinh khiếp như thế, và điều quan trọng là phải biết ăn năn để nhận được sự tha thứ, phục hồi từ Chúa. Tâm trí chúng ta thường bị che khuất khi đối diện với những điều khó khăn hay hoạn nạn xảy đến. Chúng ta hoang mang và tự vẽ nên nhiều viễn cảnh, tiếp theo là đặt ra hằng loạt câu hỏi trách cứ “Tại sao, tại sao, và tại sao” để chứng tỏ rằng mình đúng đắn, nhưng ít khi chúng ta tự hỏi tôi có khôn ngoan để hiểu được Chúa muốn dạy tôi điều gì qua những đau thương này không.

Bạn có đủ khôn ngoan để nhận biết nguyên nhân khiến bạn phải đối diện với những nghịch cảnh, hoạn nạn, và để có đáp ứng đúng hay không?

Lạy Chúa, xin cho con sự khôn ngoan để nhận biết điều Ngài muốn dạy dỗ con trong những nghịch cảnh mà con đang đối diện, để con sớm ăn năn và được Ngài tha thứ, cứu giúp.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page