top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Phép Lạ Cây Gậy Hoá Rắn


Câu gốc: “Mỗi người liệng cây gậy mình, liền hóa thành rắn; nhưng cây gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Phép lạ cây gậy hóa rắn diễn ra như thế nào? Tại sao các thuật sĩ ở Ai Cập cũng làm được như thế? Qua phân đoạn Kinh Thánh này, bạn biết gì về Đức Chúa Trời, và có sự cảnh giác nào trước một phép lạ được thực hiện?

Đức Giê-hô-va phán cùng hai ông Môi-se và A-rôn rằng khi nào Pha-ra-ôn truyền cho hai ông làm phép lạ thì ông Môi-se sẽ nói với ông A-rôn: Hãy lấy cây gậy của anh liệng trước mặt vua thì cây gậy sẽ hóa thành rắn. Sự việc xảy ra đúng như lời Chúa phán dạy. Chúng ta biết rõ năng quyền giúp ông Môi-se và ông A-rôn làm được phép lạ này là đến từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, các thuật sĩ ở Ai Cập cũng dùng phù chú mà làm được như vậy. Dĩ nhiên năng quyền mà họ đã biến hóa cây gậy thành rắn không đến từ Đức Chúa Trời, mà đến từ thế lực của Sa-tan. Nhiều cây gậy được thả xuống và một đàn rắn xuất hiện bò loanh quanh. Rồi kìa, con rắn từ cây gậy của ông A-rôn đã nuốt trọn những con rắn của các thuật sĩ! Năng quyền tối thượng của Đức Chúa Trời vượt lên trên mọi năng quyền đã được tỏ bày rõ ràng. Dù vậy, lòng Pha-ra-ôn vẫn cứng cỏi không nghe theo lời ông Môi-se và ông A-rôn như Đức Giê-hô-va, Đấng Toàn Tri đã phán bảo.

Mặc dù phép lạ được thi thố có thể thu hút sự chú ý và giúp cho người ta tin, nhưng thật nguy hiểm nếu chỉ dựa vào phép lạ. Chúng ta cần nhớ rằng Sa-tan từng là thiên sứ của Đức Chúa Trời và được Ngài ban cho một số năng quyền nhất định. Sau khi phản loạn chống nghịch Chúa, năng quyền đó không bị thu hồi. Vậy nên Sa-tan có thể bắt chước làm một số phép lạ giống như Chúa đã làm. Ở đây, Pha-ra-ôn thất bại, lòng vua vẫn cứng cỏi vì ông đã tập trung vào phép lạ hơn là lắng nghe sứ điệp của Chúa.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể tránh được sự dối trá này bằng cách để Lời Chúa làm nền tảng cho đức tin của chúng ta. Không có một phép lạ nào đến từ Chúa mà mâu thuẫn với lời dạy của Ngài. Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài không luôn làm phép lạ nhưng luôn nhấn mạnh về sứ điệp đến từ Cha trên trời. Ngoài ra, chúng ta tuyệt đối không tham gia các hoạt động đồng bóng, phù phép, cũng không nên liên hệ hay thách thức với những người tham gia các hoạt động này. Chúng ta là con người bất toàn, luôn phải ở trong Chúa và Lời Chúa ở trong chúng ta để được che chở dưới bóng cánh toàn năng của Ngài. Chúng ta cũng không phải nơm nớp lo sợ trước thế lực của Sa-tan vì Chúa đang sống trong chúng ta, Ngài chiến đấu và bảo bọc chúng ta.

Bạn có luôn ở trong Chúa và Lời Chúa trong bạn mỗi ngày chưa?

Lạy Chúa Toàn Tri, Đấng biết trước mọi điều và đang tể trị trên muôn loài vạn vật. Con tin rằng Chúa luôn dẫn dắt con, và bảo vệ con, xin giúp con luôn tin cậy và vâng theo sự hướng dẫn của Ngài từng phút giây trong cuộc đời con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

6 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page