top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Khôn Ngoan Tìm Được Ở Đâu


Câu gốc: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm-ngôn 1:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói gì về khả năng khai thác những quặng mỏ của con người? Ông trình bày điều này với ý nghĩa gì? Bạn tìm sự khôn ngoan từ đâu?

Ông Gióp nói về khả năng của con người trong khai thác những quặng mỏ. Con người có thể thu được bạc, vàng, sắt, đồng… từ những quặng mỏ (câu 1-2). Con người có thể đem ánh sáng xuống các tầng dưới đất (câu 3), đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh, nguy hiểm, ngay cả loài chim ưng không tìm được, loài thú dữ chưa đi qua (câu 4, 7-8). Con người có khả năng vượt cả những khó khăn dưới lòng đất, san bằng những đồi núi, ngăn cản nước của những dòng sông để tìm được kim loại, bửu vật (câu 5, 9-11). Ông Gióp bày tỏ rằng dù những kim loại ở nơi kín đáo, hiểm trở thì con người vẫn tìm ra được và khai thác, nhưng “sự khôn ngoan tìm được ở đâu? Tại nơi nào có sự thông sáng?” (câu 12).

Cả ông Gióp và ba người bạn của ông không ai đủ khôn ngoan để biết rõ lý do vì sao người tốt vẫn gặp hoạn nạn. Khi đọc qua hai chương đầu tiên của sách Gióp, chúng ta biết rõ ông Gióp ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa dùng ông Gióp để chứng minh Sa-tan đã sai khi cho rằng lý do con người thờ phượng Đức Chúa Trời là vì Ngài ban phước cho họ thịnh vượng, chứ không phải vì Chúa là Đấng đáng tôn thờ, và vì Ngài tạo dựng vũ trụ và con người. Ông Gióp và các bạn ông không đủ khôn ngoan để biết trọn vẹn kế hoạch và công việc của Chúa.

Đức Chúa Trời ban cho con người có sự khôn ngoan để làm được nhiều việc, nhưng sự khôn ngoan của con người quá nhỏ bé so với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Con người chỉ khám phá được một chút rất ít về kết quả của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời thì làm sao so được với sự khôn ngoan của Đấng sáng tạo ra vũ trụ. Ông Johannes Kepler, một trong những nhà thiên văn học vĩ đại nhất của nhân loại, nói rằng: “Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là vô hạn cũng như vinh quang và quyền năng của Ngài. Hỡi các tầng trời, hãy chúc tụng Ngài; mặt trời, mặt trăng, và các tinh tú hãy dùng ngôn ngữ mình mà tôn vinh Ngài… Hỡi linh hồn tôi, hãy chúc tụng Đấng Tạo Hóa! Chính bởi Ngài và trong Ngài mà tất cả đều hiện hữu.”

Khoa học, giáo dục giúp con người có kiến thức nhưng không giúp con người có đủ khôn ngoan để sống đúng. Con người chỉ tìm được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời, và khởi đầu sự khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo vũ trụ và con người (Châm-ngôn 1:7). Hãy cầu xin sự khôn ngoan từ Chúa để luôn sống đẹp ý Ngài.

Bạn có xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan từ Chúa trong mọi hoạch định, việc làm của mình chưa?

Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng sáng tạo ra vũ trụ và chính con. Xin cho con luôn kính sợ Chúa và tìm cầu sự khôn ngoan từ Ngài trong mọi quyết định của con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

52 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page