VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yêu Con: Đem Con Đến Với Chúa


Nghe

I Sa-mu-ên 1:19-28

Câu gốc: “Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà An-ne ở trong hoàn cảnh nào? Bà làm gì trong hoàn cảnh này? Chúa đáp lời ra sao? Bà An-ne làm gì khi cậu Sa-mu-ên dứt sữa? Vì sao? Theo gương bà An-ne, ngày nay cha mẹ nên làm gì để con cái hưởng phước?

Bà An-ne là một trong hai người vợ của ông Ên-ca-na. Bà bị son sẻ, và nỗi đau khổ đó nhân lên gấp bội khi người vợ kia lại có con. Theo quan niệm thời bấy giờ, son sẻ là dấu hiệu của sự rủa sả từ Đức Chúa Trời, vì vậy bà An-ne phải thường xuyên đối diện với những lời mỉa mai, châm chọc (câu 6). Trong lúc đau khổ cùng cực, bà đã kêu cầu Đức Chúa Trời, và Ngài nhậm lời ban cho bà một bé trai, đặt tên là Sa-mu-ên. Đứa con này không chỉ là niềm vui, là hạnh phúc của bà An-ne, mà còn khiến bà có thể ngước mặt lên để “thách đố kẻ thù nghịch” (2:1). Có thể nói, cậu Sa-mu-ên là tất cả đối với bà An-ne, bà đã dành tất cả tình thương và thời gian cho con mình.

Tuy nhiên, khi cậu Sa-mu-ên dứt sữa, bà An-ne đã dẫn con đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, để cậu Sa-mu-ên ở lại đó trọn đời thờ phượng và phục vụ Chúa (câu 24-28). Rời bỏ cậu Sa-mu-ên không chỉ là vấn đề của tình yêu và cảm xúc, nhưng còn là rời bỏ mọi sự hy vọng và niềm vui của cá nhân bà. Bà An-ne sẽ trở về nhà và tiếp tục cuộc sống cô đơn, tiếp tục nhìn thấy những giây phút hạnh phúc của chồng bên cạnh những đứa con của người vợ thứ. Vì sao bà An-ne đưa ra quyết định này? Vì bà nhận thức rất rõ cậu Sa-mu-ên thuộc về Đức Chúa Trời và là sự ban cho của Ngài – “Sa-mu-ên” nghĩa là “Đức Chúa Trời nhậm lời.” Và nếu cậu Sa-mu-ên thuộc về Đức Chúa Trời, thì có gì tốt hơn khi giao phó con cho Ngài trọn đời để ở trong sự bảo vệ, chăm sóc, và giữ gìn của Đấng “khiến cho chết, cho sống,” Đấng có năng quyền “đem người xuống mồ mả, rồi khiến lại lên khỏi đó,” và cũng là Đấng “làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; hạ người xuống, lại nhắc người lên” (2:6-7).

Hành động đem cậu Sa-mu-ên dâng cho Chúa không chỉ đơn thuần là việc hoàn trả những lời bà An-ne đã hứa với Chúa (câu 11), nhưng đó là hành động của sự thờ phượng, của đức tin, và của tình yêu bà dành cho Đức Chúa Trời. Và bởi hành động này, bà An-ne cũng đã đem cậu Sa-mu-ên đến sự thờ phượng Chúa và để cậu cũng đặt đức tin nơi Ngài – “mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 28). Yêu con là đem con đến với Chúa, giúp con biết Chúa, và tin nhận Ngài. Sẽ không có gì phước hạnh hơn khi “ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15). Ha-lê-lu-gia.

Bạn có bằng lòng đem con đến với Chúa ngay từ thuở ấu thơ không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con để những bận rộn, lo lắng đời này khiến quên đi trách nhiệm về tâm linh của con cái con. Xin dùng con để đem con cái con đến với Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Family

9 views

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

0