VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yêu Con: Tôn Trọng Con


Nghe

Ê-phê-sô 6:1-4

Câu gốc: “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ” (Ê-phê-sô 6:4a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời dạy nào cho người làm cha mẹ? Vì sao? Ngày nay, cha mẹ có thể vi phạm lời dạy này thế nào? Nhận thức quan trọng nào giúp cha mẹ có thể thực hiện tốt lời dạy này (xem thêm Thi Thiên 127:3)?

Thư Ê-phê-sô 5:22-6:9 cho thấy nguyên tắc quan trọng để duy trì sự lành mạnh trong mối liên hệ giữa người với người là bên trong mối liên hệ đó phải hoàn thành trách nhiệm của chính mình. Trong Ê-phê-sô 6:1-3, Sứ đồ Phao-lô dạy về trách nhiệm của con đối với cha mẹ; và trong câu 4, ông không quên trách nhiệm của cha mẹ. Trước nhất, cha mẹ “chớ chọc cho con cái mình giận dữ.”

Theo nhà giải nghĩa Kinh Thánh Warren W. Wiersbe, vào thời đó, người cha trong gia đình La Mã có thẩm quyền tuyệt đối trên con cái. Khi một đứa trẻ sinh ra, trẻ sẽ được đặt dưới chân người cha. Nếu người cha cúi xuống bồng nó lên, thì nó sẽ được thừa nhận trong gia đình. Nhưng nếu ông từ chối bồng đứa trẻ lên, nó sẽ bị đem cho, đem bán, hoặc có thể chết vì bị vứt ra đường. Tại đây, Sứ đồ Phao-lô không hề phủ nhận thẩm quyền của cha mẹ trên con cái (câu 1-3), nhưng khẳng định đó không phải là thẩm quyền tuyệt đối. Trong mối liên hệ cha mẹ và con cái, thẩm quyền tuyệt đối nằm ở Ê-phê-sô 5:21: “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.” Câu này thường được dùng cho các hôn lễ. Đây nhưng đây chính là nguyên tắc nền tảng cho các mối liên hệ được đề cập sau đó. Tất cả mối liên hệ lành mạnh phải nhận biết thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Trời và tôn trọng thẩm quyền đó. Hơn nữa, cha mẹ phải nhận biết con cái không thật sự thuộc về mình, mà là “cơ nghiệp” và “phần thưởng” Đức Chúa Trời ban cho (Thi Thiên 127:3). Trên một phương diện, cha mẹ chỉ là quản gia của Đức Chúa Trời, có trách nhiệm “quản lý” hay nuôi dạy con cái theo ý muốn Ngài.

Cha mẹ phải quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm của con. Khi cha mẹ không tôn trọng những nhu cầu chính đáng đó thì họ có thể khiến cho con cái mình tức giận. Nhiều cha mẹ làm tổn thương con cái vì không quan tâm đến sự khác biệt giữa hai thế hệ. Phong tục, tập quán, lối suy nghĩ, hay cách sống của thế hệ này chưa chắc là của thế hệ kia. Rất nhiều khi, cha mẹ bắt buộc con cái làm một điều vô lý với lý lẽ khi bằng tuổi con, cha mẹ vẫn làm như vậy, hoặc đây là điều ông bà từng dạy cha mẹ. Đối với con cái, sự tôn trọng, cảm thông, hiểu biết, cùng những lời nói khích lệ của cha mẹ thường hiệu quả hơn so với việc cha mẹ khăng khăng chứng tỏ thẩm quyền một cách thiếu hợp lý. Như vậy, yêu con đúng chính là hiểu biết con, tôn trọng con cùng những nhu cầu chính đáng của con.

Bạn có hiểu biết và tôn trọng những nhu cầu chính đáng của con cái không?

Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng yêu thương, sự hiểu biết, cảm thông với con cái để qua đó bày tỏ tình yêu đích thực của Chúa cho chúng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Family

6 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách