top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vâng Phục Cha Mẹ Trong Chúa


Câu gốc: “Hỡi người làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy con cái phải sống thế nào đối với cha mẹ? Tại sao? Làm sao để có thể vâng phục cha mẹ như lời dạy của Chúa? Áp dụng lời dạy này, những người con Cơ Đốc cần làm gì cho cha mẹ mình?

Trong các thư tín Sứ đồ Phao-lô gửi cho các Hội Thánh, ông thường nhắc đi nhắc lại lời dạy về bổn phận giữa con người với nhau trong gia đình, ngoài xã hội. Và một trong những lời khuyên quan trọng, đó là trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Tại đây, ông kêu gọi con cái phải biết vâng phục cha mẹ mình trong Chúa vì điều đó là phải lẽ (câu 1). Hơn nữa, con cái phải vâng lời cha mẹ là vì điều đó vui lòng Chúa (Cô-lô-se 3:20). Sứ đồ Phao-lô dạy rõ, “hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa,” nghĩa là khi cha mẹ dạy dỗ những điều phù hợp với lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh thì con cái có bổn phận phải vâng phục. Nếu có những lời dạy đi ngược lại với niềm tin hoặc những mệnh lệnh buộc con phải làm những điều sai trật, không phải lẽ, thì con cái phải nhờ Lời Chúa soi sáng để biết mà không làm theo, tuy nhiên cũng cần phải khéo léo để giải thích chứ không phải phản đối thẳng thừng mà thiếu đi lòng tôn kính cha mẹ.

Như vậy, để vâng phục cha mẹ, trước hết con cái phải biết kính trọng hay tôn kính cha mẹ mình (câu 2). Phải biết rằng Chúa đặt để cha mẹ là người đã sinh thành, dưỡng dục và hết lòng thương yêu con cái. Dù có khi cha mẹ phạm sai lầm, nhưng con cái phải biết là không người nào khác có thể thương yêu và lo lắng cho con bằng cha mẹ. Mọi lời khuyên dạy hay giáo huấn của cha mẹ trong Chúa đều xuất phát từ những điều đã học hỏi nơi Chúa, từ kinh nghiệm sống với Chúa, và từ tình yêu dành cho con, mong muốn con trở nên người sống hài lòng Chúa. Do đó, con cái vâng lời cha mẹ trong Chúa cũng có nghĩa là vâng lời Chúa. Một đời sống biết “vâng phục cha mẹ mình trong Chúa” chắc chắn sẽ hưởng được những điều phước hạnh Chúa hứa ban ngay trên đất này (câu 3).

Xã hội ngày nay cổ xúy và đề cao chủ nghĩa tự do cá nhân, nên khi con cái càng lớn thì càng thích làm theo ý mình và hay chống cãi cha mẹ, khiến nhiều cha mẹ buồn phiền và đau lòng! Chính vị Vua khôn ngoan Sa-lô-môn cũng dạy: “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con” (Châm Ngôn 1:8). Những người con Cơ Đốc cần luôn nhớ Lời Chúa dạy mà làm theo để có nếp sống hiếu thảo, tôn kính, và vâng phục cha mẹ mình. Cũng hãy cầu nguyện nhiều cho cha mẹ để họ thật yêu kính Chúa mà hướng dẫn con cái mình trong đường lối Chúa.

Bạn thấy có khó khăn nào khi phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa không?

Lạy Chúa, xin ban ơn trên cha mẹ con; xin giúp con luôn sống hiếu kính và vâng phục cha mẹ con như Lời Chúa dạy để cuộc đời con hữu ích cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page