top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ngày Của Chúa


Câu gốc: “Ấy vậy, khi các cửa Giê-ru-sa-lem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát; lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã vi phạm điều gì với Chúa? Ông Nê-hê-mi nhắc người Ít-ra-ên nhớ gì về hành vi tương tự của tổ phụ họ? Ông đã nghiêm khắc sửa trị vi phạm ấy như thế nào? Bài học nào cho Cơ Đốc nhân đối với Ngày của Chúa?

Trong Nê-hê-mi chương 10, người Ít-ra-ên đã tái kết ước một loạt những điều mà họ đã làm sai Lời Chúa dạy, trong đó có việc giữ ngày Sa-bát. Chắc chắn dân Chúa đã có một khoảng thời gian giữ đúng cam kết ấy. Nhưng buồn thay, khi ông Nê-hê-mi vắng mặt thì họ lại quen đường cũ, không cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền, giao thương với người Ty-rơ trong ngày Sa-bát. Khi phát hiện sự vi phạm này, ông Nê-hê-mi quở trách những người lãnh đạo vì đã không sửa trị lối sống sai trật của dân Chúa. Có thể nói, sự bình yên của cuộc sống hiện tại làm người Ít-ra-ên quên đi những thất bại ê chề của dân tộc trong quá khứ. Thế nên, ông Nê-hê-mi đã nhắc cho dân Chúa nhớ lại Chúa đã trừng phạt tổ phụ họ nặng nề như thế nào khi không vâng giữ ngày Sa-bát. Và chính họ cũng là nạn nhân của những sự trừng phạt ấy. Sau khi thức tỉnh dân Chúa, ông Nê-hê-mi ra lệnh đóng cửa thành vào ngày Sa-bát, đặt những người Lê-vi gương mẫu trông coi cửa thành vào ngày ấy. Thậm chí, ông còn cảnh cáo những người buôn bán nếu còn ngủ ngoài cổng thành nữa thì ông sẽ bắt họ. Có thể thấy ông Nê-hê-mi rất nghiêm khắc sửa trị dân Chúa khi họ đi sai lệch. Ông luôn là người dẫn dắt dân Chúa đi trong đường lối và ý muốn của Ngài.

Ngày nay, Hội Thánh Chúa giữ ngày Chúa Nhật là ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu sống lại. Đó là Ngày của Chúa và là ngày nghỉ của thời Tân Ước. Điều răn giữ Ngày của Chúa tưởng chừng như dễ dàng, nhưng lại là một thách thức cho mọi người trong mọi thời đại. Bởi điều răn này dạy mỗi chúng ta phải tự tách mình ra khỏi dòng đời chung của xã hội, phải biết buông bỏ những công việc đang dở dang, phải biết từ chối những lời mời hấp dẫn, chỉ để chạy đến với Chúa, dâng lời tôn vinh, chúc tụng lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời, lắng nghe sự dạy dỗ và nhắc nhở từ Lời Chúa, dù trong cuộc sống vẫn còn lắm ngổn ngang. Nếu chúng ta không dành thời gian cho Chúa, học cách nói không với những cơ hội hay những lời mời gọi béo bở trong Ngày của Chúa, nghĩa là chúng ta bằng lòng để cho những cám dỗ ẩn mình dưới những điều hấp dẫn ấy quyến dụ mình, thì việc xa cách Chúa chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hãy nhớ ngày nghỉ làm nên ngày thánh.

Bạn có kinh nghiệm gì về việc giữ điều răn về Ngày của Chúa?

Lạy Chúa, xin giúp con biết ngừng nghỉ công việc vào ngày Chúa Nhật. Xin cho lòng con toàn tâm toàn ý hướng về Chúa, và nhận được sự bổ sức cùng sự ban phước càng thêm nơi Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page