top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Phước Cho Những Người Than Khóc


Câu gốc: “Phước cho những người than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Ăn ngải cứu và uống mật đắng là hình bóng về điều gì? Hình ảnh những đàn bà khóc mướn cho thấy viễn cảnh nào của dân Chúa? Tại sao Chúa phán hãy học và dạy cho con cháu than khóc? Bạn cần than khóc về điều gì?

Ngải cứu và mật đắng là những thứ khó nuốt,nhưng Đức Giê-hô-va phán rằng chính Ngài sẽ cho dân Chúa ăn ngải cứu và uống mật đắng! Đó là hình bóng dân Chúa sẽ bị kẻ thù tấn công, phải chịu cảnh tan lạc giữa những dân tộc hoàn toàn xa lạ, bị gươm truy đuổi cho đến cùng đường. Chính vì thế, Đức Giê-hô-va phán với họ hãy mau mau gọi những người đàn bà khóc mướn đến để xướng lên những lời ca ai oán. Hình ảnh “những người đàn bà khóc mướn” là những người được trả tiền để khóc trong những đám tang, hiện lên một khung cảnh tang thương. Dân Chúa sắp phải đối diện với nỗi tang thương và nỗi sỉ nhục lớn lao của một dân tộc bị mất nước. Với những đợt tấn công của kẻ thù, sự chết sẽ xảy ra khắp nơi, đến nỗi “Thây người ta sẽ ngã xuống như phân đổ đồng ruộng, và như nắm lúa đổ ra sau lưng con gặt; chẳng ai sẽ lượm chúng nó lại!” (câu 22). Và Chúa phán hãy dạy cho con cái và những láng giềng của họ những bài ca than vãn và tập khóc than vì sẽ có vô số người chết, cần rất nhiều người khóc mướn!

Có vẻ như nghịch lý khi Đức Giê-hô-va phán rằng mỗi người cần học để biết khóc than. Song đây là điều thật sự cần thiết cho tuyển dân và cho mỗi chúng ta. Dân Chúa vẫn an nhiên khi được nghe những tiên tri của Chúa chỉ ra những tội lỗi họ đã phạm, cùng những hình phạt kinh khiếp mà họ phải đón nhận. Nếu họ biết run sợ, đau xót, khóc than cho tình trạng đau thương ấy, cũng như biết than khóc về tình trạng tội lỗi của họ thì chắc họ không phải khóc than, và khỏi phải thuê người khóc mướn trong tang lễ.

Chúa Giê-xu đã dạy trong Bài Giảng trên Núi rằng: “Phước cho những người than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4). Chúng ta nói riêng và nhân loại ngày nay nói chung nếu vẫn chưa biết than khóc về tình trạng tội lỗi của mình thì hình phạt kinh khiếp trong ngày cuối cùng là điều chắc chắn sẽ xảy đến. Ông Gia-cơ cũng khuyên: “Hỡi người có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên” (Gia-cơ 4:8-10). Xin Chúa cho chúng ta học biết đau buồn về tình trạng tội lỗi của bản thân để quyết định ăn năn tội lỗi và nhận được sự tha thứ cũng như nhận được sự an ủi từ Đức Chúa Trời.

Bạn đã biết than khóc và đã dạy cho con cháu biết than khóc về tội lỗi của mình chưa?

Lạy Chúa, xin cho con biết than khóc về tình trạng tội lỗi của bản thân cũng như dạy con cháu con cũng biết than khóc, để nhận được sự tha thứ và an ủi từ chính Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

41 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page