top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hội Thánh Yêu Thương


Câu gốc: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (Giăng 13:35).

Câu hỏi suy ngẫm: Điểm nổi bật của các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên là gì? Họ đối xử với nhau như thế nào? Hội Thánh của bạn có điểm gì nổi bật để thu hút người chưa tin đến với Chúa?

Điểm nổi bật về các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên chính là tinh thần hiệp một và lòng yêu thương dành cho nhau. Ngoài sự trung tín trong việc nhóm họp lại, cầu nguyện, học Lời Chúa, họ còn sẵn sàng chia sẻ những gì mình có. Đó là đặc điểm của tình yêu thương! Các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên đã thể hiện được điều Chúa Giê-xu dạy: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta.” Nhờ lòng yêu thương, biết quan tâm đến nhu cầu của nhau, và sẵn lòng chia sẻ nhau mà những người chung quanh quý mến họ và nhận biết Chúa. Kết quả là mỗi ngày có nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh (câu 47b).

Một Hội Thánh yêu thương là Hội Thánh gồm những tín hữu yêu thương nhau. Hội Thánh Chúa đầu tiên phải chịu nhiều áp lực từ những người Do Thái chống nghịch Chúa Giê-xu, rồi chịu sự bức hại của chính quyền La Mã, nhưng họ đã hết mực yêu thương, nâng đỡ nhau trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Phục Sinh. Tuy đức tin của các tín hữu đầu tiên rất đơn sơ nhưng lại mạnh mẽ và sẵn sàng hy sinh cho đức tin của mình. Tình yêu của họ đối với nhau được bày tỏ rõ qua hành động chia sẻ, “lấy mọi vật làm của chung” (câu 44b). Thậm chí họ còn sẵn sàng “bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người” (câu 45). Những hành động này chỉ có thể xuất phát từ lòng yêu Chúa và yêu anh chị em mình. Họ sống đùm bọc nhau trong một cộng đồng đức tin và qua đó, họ có thể làm chứng cho nhiều người khác tin nhận Chúa Hằng Sống. Đời sống của họ đã tôn vinh Danh Chúa và còn “được đẹp lòng cả dân chúng” (câu 47a).

Nhiều Hội Thánh Chúa ngày nay quá chú trọng đến tổ chức, hình thức, nhưng lại thiếu tình yêu thương và sự hiệp một, nên đã đánh mất đặc điểm nổi bật này. Có thể chúng ta nói, chúng ta giảng, chúng ta tuyên bố rằng Hội Thánh phải yêu thương nhau, nhưng trên thực tế, trong nếp sống hằng ngày, chúng ta không thể hiện một tình yêu chân thật với nhau. Con dân Chúa vẫn còn chỉ trích nhau, ganh ghét, thiếu tôn trọng, và không muốn hy sinh, chia sẻ cho nhau. Đáng buồn hơn nữa là nhiều Hội Thánh còn thưa kiện nhau, kéo nhau ra tòa, chia bè đảng, tranh cãi… Tình trạng Hội Thánh như vậy thì làm sao có thể thu hút người khác đến với Chúa được?

Hội Thánh bạn đang sinh hoạt có phải là một Hội Thánh yêu thương không?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con là thành viên trong Hội Thánh thì chính con trước hết phải học theo gương Hội Thánh đầu tiên, biết sống yêu thương, chia sẻ, và giúp đỡ nhau.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page