top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yêu Nhau: Cảm Tạ Chúa


Câu gốc: “Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Sứ đồ Phao-lô nhớ đến Hội Thánh Phi-líp, ông làm gì? Vì sao? Bạn có suy nghĩ và thái độ nào khi nghĩ và “nhớ” về Hội Thánh của mình?

Hội Thánh là hội của những “thánh đồ.” Thế nhưng “thánh đồ” là ai? Có phải là những người hoàn toàn thánh khiết, không lỗi lầm, hay sai trật? Đó chỉ là mục tiêu cuối cùng và là tình trạng thật sự của các “thánh đồ” trong ngày vinh quang của Chúa Giê-xu Christ (câu 6). Nhưng khi còn tồn tại trên đất, thì “thánh đồ” là những tội nhân được cứu bởi ân sủng của Đức Chúa Trời qua dòng máu của Chúa Giê-xu Christ, đang trong tiến trình thánh hóa, vẫn đang ở trong trận chiến tâm linh, và vẫn phải tranh chiến với xác thịt tội lỗi mỗi ngày (Rô-ma 7:14-25). Bên cạnh đó, Hội Thánh luôn tồn tại “chiên và dê,” tín hữu thật và giả (Ma-thi-ơ 25:31-33). Chính vì vậy, Hội Thánh luôn có những xung đột và lắm nan đề. Hội Thánh Phi-líp cũng không ngoại lệ. Dù là một Hội Thánh được tiếng tốt về tình yêu thương, là nơi duy nhất đã gửi người giúp đỡ, cũng như hỗ trợ Sứ đồ Phao-lô về tài chánh khi ông ở tù (Phi-líp 2:25-30; 4:15-16), nhưng tại đây cũng đối diện với những nan đề về giáo lý (3:1-3), và sự bất đồng của hai nhân sự trong Hội Thánh là bà Ê-vô-đi và bà Sin-ty-cơ (4:2-3a). Nhưng mỗi khi “nhớ đến anh em,” Sứ đồ Phao-lô không hề có một lời than vãn, mà chỉ có lời cảm tạ và biết ơn Chúa.

Dù là người thành lập Hội Thánh Phi-líp và có sức ảnh hưởng to lớn tại đây, nhưng đối tượng mà Sứ đồ Phao-lô luôn biết ơn và cảm tạ khi nghĩ về Hội Thánh chính là “Đức Chúa Trời tôi.” Đức Chúa Trời là nguồn của mọi sự, bởi Ngài mới có Hội Thánh, chính Ngài ban cho chúng ta Hội Thánh của Ngài, và cũng bởi Ngài mà mỗi tín hữu được tương giao với nhau trong Hội Thánh. Dù Hội Thánh trên đất có nhiều bất toàn, thì đó cũng là tập thể mà Đức Chúa Trời yêu mến, ngự ở giữa, và là món quà quý giá mà Ngài ban cho chúng ta.

Chúng ta chỉ có thể biết ơn Chúa về Hội Thánh khi nhìn biết con người thật của mình, tập trung vào những điều tốt đẹp, tích cực, và phước hạnh trong Hội Thánh. Chính chúng ta cũng là tội nhân, cũng đang trong quá trình thánh hóa, cũng sai trật, cũng phạm lỗi. Và cũng không thể phủ nhận những điều đáng buồn, yếu kém trong Hội Thánh, nhưng chúng ta phải nhìn thấy công việc của Chúa đang bày tỏ trên Hội Thánh, phải lấy tình yêu thương mà đối diện với những sự sai sót và yếu kém đó—“Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8). Tình yêu trong Hội Thánh bày tỏ qua tinh thần biết ơn và cảm tạ Chúa về Hội Thánh.

Bạn có cảm tạ Chúa khi nghĩ đến anh chị em trong Hội Thánh không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài về Hội Thánh Ngài ban cho con. Đó là nơi đã giúp con biết Chúa, tin nhận Chúa, phục vụ Chúa, và là nơi giúp con nhận biết tình yêu của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page