top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yêu Nhau: Cầu Nguyện Cho Nhau


Câu gốc: “... và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành”(câu 4-5).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho ai và với tinh thần nào? Vì sao ông có thể cầu nguyện trong tinh thần này? Theo bạn, tình yêu thương nhau trong Hội Thánh có thể được bày tỏ qua hành động cụ thể nào?

Nếu Lời Chúa là lương thực thuộc linh, thì cầu nguyện và cầu thay là hơi thở của Cơ Đốc nhân. Có người nói cầu nguyện là đỉnh cao của sự tương giao với Chúa, và cầu thay là đỉnh cao của sự cầu nguyện. Nhận định trên hoàn toàn đúng đối với Sứ đồ Phao-lô. Khi viết thư cho Hội Thánh Phi-líp, ông đang bị cầm tù tại La Mã. Dù vậy, khoảng cách địa lý không thể ngăn cản tình yêu mà ông dành cho họ, và ông đã bày tỏ tình yêu đó qua lời cầu thay.

Khi nghĩ về Hội Thánh Phi-líp, Sứ đồ Phao-lô cầu thay “cho hết thảy anh em,” không thiếu một ai, cả những tín hữu sốt sắng, mạnh mẽ, đang phục vụ Chúa cách tích cực, hay những nhân sự đang gây ra nan đề cho Hội Thánh như bà Ê-vô-đi và bà Sin-ty-cơ. Và Sứ đồ Phao-lô “hằng cầu… cách hớn hở.” Khi Sứ đồ Phao-lô đem Hội Thánh vào sự cầu thay, ông kinh nghiệm niềm vui thay vì sự nặng nề của nan đề. Đây là một lẽ thật thuộc linh quan trọng mà chúng ta cần nắm lấy khi muốn sống cuộc đời yêu thương, đó là trước khi chúng ta đối diện với nan đề trong Hội Thánh, hãy đem nan đề đó vào trong sự cầu nguyện. Chính trong sự cầu thay, chúng ta sẽ đối diện với anh chị em và những nan đề do họ gây ra trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, trong sự tin cậy nơi sự hướng dẫn khôn ngoan của Ngài, và trong tinh thần yêu thương mà Ngài ban cho chúng ta.

Vì sao Sứ đồ Phao-lô vui mừng khi cầu thay cho Hội Thánh Phi-líp? Vì ông nhận biết giữa ông và các tín hữu “được thông công trong …đạo Tin Lành.” Dù có những sai lầm hay thiếu sót, nhưng chúng ta có thể vui về nhau vì chúng ta đều được tương giao trong ân sủng cứu rỗi của Chúa Giê-xu, vì ân sủng của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục bao phủ và giữ gìn sự cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng ta “từ buổi ban đầu cho đến bây giờ,” và vì Đức Chúa Trời vẫn đang dùng cuộc đời của mỗi chúng ta và Hội Thánh Ngài để dự phần trong “sự tấn tới của đạo Tin Lành” (câu 5). Chúng ta không chỉ là anh em một nhà mà còn là những người đồng công, những người cùng nhau thực hiện sứ mệnh cao cả nhất Chúa giao cho chúng ta trên đất. Tình yêu trong Hội Thánh bày tỏ qua việc nhớ đến nhau và cầu thay cho nhau cách vui mừng.

Bạn có thường vui mừng cầu thay cho nhau không?

Cảm tạ Chúa vì con được ở trong Hội Thánh của Ngài, về mối tương giao trong Hội Thánh, và biết có nhiều anh chị em cầu thay cho con. Xin cho con cũng sốt sắng cầu thay cho họ.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page