top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bất Đồng Nhưng Không Bất Hoà


Câu gốc: “Trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba bất đồng với nhau về chuyện gì? Họ giải quyết vấn đề ra sao? Kết quả thế nào? Làm thế nào để có thể bất đồng mà không bất hòa trong Hội Thánh?

Sau hành trình truyền giáo lần thứ nhất, Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba trở về Hội Thánh tại An-ti-ốt. Ít lâu sau, hai ông muốn trở lại thăm viếng các tân tín hữu trong các thành mà họ đã đi qua. Nhưng có cuộc tranh luận gay gắt giữa hai ông, ông Ba-na-ba muốn đem theo ông Giăng (cũng gọi là Mác), còn Sứ đồ Phao-lô thì không chịu, vì trong vòng truyền giáo trước ông Mác đã bỏ về nửa chừng (Công-vụ Các Sứ-đồ 13:13). Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô thấy người thanh niên này không thích hợp. Còn ông Ba-na-ba, với biệt danh “con trai của sự an ủi” (Công-vụ Các Sứ-đồ 4:36), muốn cho ông Mác cơ hội khác để phục vụ. Sự bất đồng ý kiến rất trầm trọng, nhưng thay vì hủy chuyến đi, họ quyết định tách thành hai nhóm đi hai hướng khác nhau, ông Ba-na-ba đem ông Mác theo, còn Sứ đồ Phao-lô chọn ông Si-la làm phụ tá. Kết quả là công cuộc truyền giáo được mở rộng!

Về sau, Sứ đồ Phao-lô đã viết: “Về Mác, anh em đã chịu lời dạy bảo rồi, nếu người đến với anh em, hãy tiếp rước tử tế” (Cô-lô-se 4:10). Trong thư cuối cùng viết trong tù trước khi bị xử tử, Sứ đồ Phao-lô nhắn với người con tinh thần của mình là ông Ti-mô-thê rằng: “Hãy đem Mác đi theo với con, vì Mác rất hữu ích cho chức vụ của ta” (II Ti-mô-thê 4:11 BTTHĐ). Như vậy, Sứ đồ Phao-lô thẳng thắn nhìn nhận ông Mác không còn như khi xưa, mà trở nên “hữu ích” cho công việc Chúa; và ông cũng gián tiếp nhìn nhận ông Ba-na-ba đã thành công trong việc hướng dẫn, tạo “cơ hội thứ nhì” cho ông Mác trong sự phục vụ Chúa. Về sau, Chúa đã sử dụng ông Mác, con tinh thần của Sứ đồ Phi-e-rơ (I Phi-e-rơ 5:13) để viết sách Phúc Âm Mác.

Qua câu chuyện này, chúng ta thấy ngay cả những con cái Chúa trưởng thành, những người lãnh đạo, những người rất yêu mến Chúa, đôi khi cũng bất đồng ý kiến về phương cách phục vụ Ngài. Có thể họ không làm việc chung trong nhóm được, nhưng người thuộc linh thì không tấn công cá nhân người kia, cũng không bỏ cuộc, mà tiếp tục phục vụ Chúa trong nhóm khác hoặc theo cách khác. Bất đồng ý kiến đến độ không thể làm việc chung có thể xảy ra, nhưng Chúa không muốn các con cái Ngài bất hòa (Cô-lô-se 3:14). Khi có khác biệt trong sự phục vụ Chúa, chúng ta cần khiêm nhường, lắng nghe. Cho dù không đồng ý về phương cách phục vụ Chúa, xin Chúa cho chúng ta không tấn công hoặc loại trừ anh chị em mình, mà sẵn sàng công nhận thành quả của họ, nếu có. Nhất là chúng ta không nản lòng nhưng cứ tiếp tục phục vụ theo sự hướng dẫn của Chúa.

Bạn có vì bất đồng với anh chị em mình mà bỏ công việc Chúa không?

Lạy Chúa, xin dạy con sống yêu thương nhau trong Hội Thánh. Cho dù có nhiều bất đồng, xin cho con không bất hòa với nhau mà cứ hết lòng phục vụ Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page