top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Mẫu Mực Yêu Thương Nhau Trong Hội Thánh


Câu gốc: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (câu 34).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều răn mới trong câu 34 là gì? Vì sao Chúa lại gọi đây là điều răn mới? Nhờ đâu mà thiên hạ nhận biết các môn đệ của Chúa Giê-xu? Bạn thể hiện tình yêu thương đối với anh chị em mình trong Hội Thánh như thế nào?

Sau khi dạy dỗ về tinh thần phục vụ qua hành động rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giê-xu ban cho họ một mệnh lệnh mà Ngài gọi là Điều Răn Mới, đó là “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (câu 34). Theo Lê-vi Ký 19:18 thì đây là điều răn cũ đã được Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài, nhưng đối với các môn đệ của Chúa Giê-xu, thì đây là điều răn mới vì điều răn Chúa ban ở mức độ cao hơn, đó là phải yêu nhau theo cách mà Chúa Giê-xu đã yêu họ. Điều răn mới cho thấy tình yêu thương trong vòng các môn đệ phải được dựa trên mẫu mực tình yêu thương cao cả của Chúa Cứu Thế Giê-xu dành cho họ. Tình yêu của Chúa là tình yêu hy sinh, tha thứ, không vị kỷ, và luôn cảm thông. Tình yêu của Chúa Giê-xu là tình yêu dành những người không xứng đáng được yêu. Dù Ngài biết rõ ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sẽ phản Ngài, rồi chẳng bao lâu sau đó Sứ đồ Phi-e-rơ sẽ chối Ngài đến ba lần, và các môn đệ khác sẽ lìa bỏ Ngài trong giờ phút Ngài cần họ hơn hết, nhưng Ngài vẫn luôn yêu thương và cứ yêu họ cho đến cuối cùng (Giăng 13:1).

Cũng vậy, Chúa Giê-xu vẫn luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta ăn năn và cầu xin Ngài. Chúa ban điều răn mới cho những người thuộc về Chúa để chúng ta cũng phải sống yêu thương nhau giống như Chúa đã yêu thương chúng ta. Yêu thương nhau là mệnh lệnh của Chúa, nhưng yêu nhau như Chúa đã yêu thì thật là điều mới lạ và không dễ thực hiện chút nào. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được lời dạy của Chúa, chúng ta hãy nhớ lại thời điểm mà Ngài ban điều răn mới này là lúc Ngài sắp chịu thương khó và chịu chết trên cây thập tự vì yêu chúng ta. Sự kiện này thúc giục chúng ta phải sống bày tỏ tình yêu thương nhau trong Hội Thánh, và tình yêu ấy không phải là cảm xúc, mà phải được thể hiện trong hành động, để bởi tình yêu cao cả đó mà những người chưa tin Chúa sẽ nhận biết chúng ta là con cái thật của Chúa (câu 35) và có thể thu hút họ chạy đến với Ngài.

Bạn có thể hiện tình yêu thương với anh chị em trong Hội Thánh theo như điều răn mới Chúa Giê-xu dạy chưa?

Lạy Chúa, xin ban cho con tình yêu của Ngài, xin giúp con biết yêu thương anh chị em cùng niềm tin như Chúa đã yêu con để qua đó tình yêu Chúa được bày tỏ cho những người chưa biết Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page