top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chương Trình Đến Từ Chúa


Câu gốc: “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của Vua A-suê-ru thế nào khi hay tin Hoàng hậu Vả-thi khước từ thực thi mệnh lệnh của vua? Những cố vấn cho vua đã nghĩ ra cách gì để trừng phạt Hoàng hậu Vả-thi? Bạn thấy Chúa là Đấng như thế nào trong câu chuyện này?

Phân đoạn Kinh Thánh này khép lại những lời mô tả về mức độ xa hoa cùng sức mạnh vương quyền của Vua A-suê-ru bằng sự kiện Hoàng hậu Vả-thi khước từ làm theo mệnh lệnh của nhà vua. Sẽ không có gì đáng nói nếu sự kiện ấy không bị đem ra bàn tán xôn xao và trở thành tâm điểm ngay giữa chốn hoàng cung. Trong một đất nước với văn hóa xem nhẹ phụ nữ thời bấy giờ, thì việc này không chỉ làm mất mặt Vua A-suê-ru, mà còn là một sự sỉ nhục trên những người nam trong đất nước ấy. Đành rằng Hoàng hậu Vả-thi đã cư xử không đúng với cương vị của một hoàng hậu, nhưng chuyện này chẳng có gì tốt đẹp để làm rối rắm lên, rồi còn truyền ra khắp nơi, thậm chí lại còn được dịch ra từng thứ tiếng của mỗi tỉnh. Phán quyết truất phế vương vị hoàng hậu của Vua A-suê-ru dành cho bà Vả-thi tưởng như vì đại cuộc muốn gìn giữ nét văn hóa gia đình vợ phải phục tùng chồng. Nhưng thật ra chúng ta cũng không thể phủ nhận có một động cơ tiềm ẩn phía sau phán quyết ấy. Ấy là vì vua muốn khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình với toàn dân một trăm hai mươi bảy tỉnh.

Trong suốt chương một của sách Ê-xơ-tê hoàn toàn không nhắc gì đến Đức Chúa Trời hay người Ít-ra-ên, nhưng đây lại là một tiền đề vô cùng quan trọng trong kế hoạch hoàn mỹ đến từ Chúa dành cho người Ít-ra-ên. Có thể nói mạnh mẽ rằng, ngay cả Vua

A-suê-ru, người nghĩ rằng mình nắm quyền lực tuyệt đối trên đất nước của mình cũng không biết ai sẽ là người thay thế vị trí hoàng hậu ấy. Nhưng Đức Chúa Trời biết rất rõ ai sẽ là người tiếp nối ngôi vị hoàng hậu trong tương lai.

Có những điều tưởng chừng là tình cờ hay trùng hợp, nhưng thật ra tất cả đều nằm trong chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vì thế, dù chúng ta đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh ra sao, cũng hãy tin rằng Chúa đều có kế hoạch riêng dành cho mình trong kế hoạch chung của Ngài. Khi chúng ta tin rằng, mình là một phần nhỏ trong kế hoạch chung của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có thái độ tích cực hơn để đối diện với những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Xin đừng ai tự đặt mình là trung tâm của kế hoạch của Chúa, và muốn Ngài phải làm cho chúng ta điều này điều kia. Chúng ta cần ý thức rằng, mỗi chúng ta là một phần tốt đẹp trong kế hoạch chung của Ngài.

Bạn kinh nghiệm thế nào về kế hoạch của Chúa dành trên cuộc đời mình?

Cảm tạ Chúa vì con được là một phần trong kế hoạch vĩ đại của Ngài. Xin giúp con biết rằng Chúa là Đấng tể trị trên mọi sự, và xin cho con cứ tin cậy nơi Ngài không thôi.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page