top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Xin Gìn Giữ Họ Trong Danh Cha


Câu gốc: “Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong Danh Cha, là Danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nhấn mạnh điều gì trong lời cầu nguyện cho các môn đệ? Mục đích Chúa cầu nguyện để các môn đệ sống thế nào? Làm thế nào để Hội Thánh mạnh mẽ rao truyền Danh Chúa và sống đắc thắng?

Chúa Giê-xu xác định những lời cầu nguyện trong lúc này là lời cầu nguyện đặc biệt dành cho môn đệ Ngài, là những người thuộc về Cha và Cha giao thác họ cho Ngài. Chúa biết Ngài sắp lìa thế gian để trở về cùng Cha nhưng các môn đệ còn ở lại và tiếp tục chiến đấu vì Danh Chúa, nên Chúa cầu xin Cha gìn giữ họ trong Danh Cha. Suốt ba năm qua, Chúa Giê-xu trong vai trò là Con Đức Chúa Trời, đã giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha cách đặc biệt, chỉ trừ “đứa con của sự hư mất” là ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã quyết định tẻ tách ra khỏi sự giữ gìn của Chúa mà đi theo đường riêng, mười một môn đệ còn lại đều đứng vững trong đức tin. Giờ đây, Chúa cầu xin Cha tiếp tục gìn giữ họ để họ được hiệp một giống như sự hiệp một của Cha và Con vậy. Đây là sự hiệp một thiêng liêng Cha trong Con và Con trong Cha, đồng thời là sự hiệp một trong Danh Cha.

Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất chỉ khoảng ba năm. Trước khi về trời, Ngài trao trọng trách cứu muôn dân cho các môn đệ (Ma-thi-ơ 28:19-20). Tuy nhiên, Chúa không bỏ rơi các môn đệ, để mặc họ xoay xở một mình giữa muôn vàn sự cám dỗ của thế gian, sự chống đối, bức hại của ma quỷ, và sự mệt mỏi sờn lòng trước những gian khổ của con đường hẹp, mà Ngài đã cầu nguyện xin Cha gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha, là sự gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu về trời nhưng Ngài hứa “Ta cùng ở với các con luôn cho đến tận thế.” Qua Chúa Thánh Linh, Chúa Giê-xu luôn đồng công với con dân Ngài không rời trong sứ mệnh truyền bá Phúc Âm cứu người.

Lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giê-xu cho thấy Ngài mong muốn chúng ta cứ ở trong sự giữ gìn của Chúa để luôn vững vàng trong cuộc chiến thuộc linh mà phục vụ Ngài. Nếu chúng ta quyết định đi theo đường riêng, tẻ tách khỏi sự gìn giữ của Chúa, thì coi chừng chúng ta đang từng bước đi theo con đường “đứa con của sự hư mất.” Chỉ khi mỗi người trong chúng ta cứ ở trong Chúa thì tất cả chúng ta sẽ hiệp một với nhau trong Danh Cha. Đó chính là sức mạnh thiêng liêng để toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh mạnh mẽ rao truyền Danh Chúa và sống đắc thắng.

Bạn có quyết định luôn ở trong sự gìn giữ của Chúa không?

Tạ ơn Chúa vì cuộc sống theo Chúa và phục vụ Ngài của con không cô đơn vì Chúa luôn gìn giữ con trong Danh Cha. Xin cho con cứ luôn ở trong Ngài, không theo đường riêng, mà quyết theo Chúa trọn đời con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page