top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tạ Ơn Chúa


Câu gốc: “Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Giê-xu, mà tạ ơn Ngài” (câu 15-16).

Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu người phong hủi được Chúa chữa lành và bao nhiêu người trở lại tạ ơn Chúa? Ông bày tỏ lòng biết ơn Chúa như thế nào? Bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa ra sao? Điều gì thường ngăn trở bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa?

Con người thường có thái độ vô ơn hơn là biết ơn. Người ta luôn nhanh nhẹn trong sự cầu xin nhưng lại chậm chạp hoặc quên lời tạ ơn. Khi Chúa Giê-xu gặp mười người phong hủi, họ xin Chúa thương xót chữa lành cho họ, nhưng khi đã được Chúa chữa lành, thì chỉ có một người Sa-ma-ri, là người ngoại bang, trở lại sấp mình tạ ơn Chúa. Lòng biết ơn của ông được bày tỏ qua hành động. Ông đã quay “trở lại” với Chúa (câu 15). Ông sống khác với chín người cũng được Chúa chữa lành; họ vô ơn, nhưng ông biết ơn. Ông đã “đến sấp mặt xuống đất” bày tỏ lòng khiêm nhu của mình trước Đấng đã chữa lành cho mình. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn bằng cách lớn tiếng chúc tụng Đức Chúa Trời. Ông không giữ sự biết ơn trong lòng, nhưng mạnh dạn bày tỏ lòng biết ơn của mình cho mọi người. Ông biết ơn Đức Chúa Trời, cũng biết ơn người đã cứu mình. Ông đã quỳ nơi chân Chúa Giê-xu “mà tạ ơn Ngài.” Khi ông bày tỏ lòng biết ơn thì Chúa đã ban cho ông điều lớn hơn ông cầu xin. Ông xin Chúa chữa lành bệnh phong hủi trên cơ thể, nhưng Chúa không những đã chữa lành thể xác, mà cũng chữa lành tâm linh của ông nữa. Chúa phán với ông: “Đứng dậy, đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.” Kinh nghiệm được phép lạ chữa bệnh thể xác là điều kỳ diệu, nhưng kinh nghiệm phép lạ của sự cứu rỗi tâm linh lại càng kỳ diệu hơn.

Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự để gánh tội lỗi và ban sự sống đời đời cho chúng ta, nhưng mấy ai trong chúng ta biết ơn Chúa. Nhiều người chỉ chăm vào đời sống vật chất tạm bợ, mà quên đi ơn cứu rỗi của Ngài. Họ chỉ xem Chúa như “Thầy” (câu 13), là Đấng phù hộ mình, Đấng ban sự thịnh vượng trên đời tạm này, nhưng không tin Chúa như là Đấng Cứu Chuộc linh hồn mình. Muốn bày tỏ cho mọi người những phước hạnh vật chất Chúa ban cho là điều quý, nhưng bày tỏ phước hạnh thuộc linh Chúa ban quan trọng hơn vạn lần.

Chúa phán: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu?” (câu 17). Đã bao lần chúng ta nhận những ơn phước nhưng không cảm tạ Chúa. Chúa cũng đang hỏi chúng ta: Các con đang ở đâu? Trước khi phê phán chín người phong hủi quên ơn Chúa, chúng ta hãy nhìn lại xem mức độ biết ơn Chúa của chúng ta ra sao.

Có ơn phước nào bạn nhận lãnh mà lại vô ơn với Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết cảm tạ Chúa về mọi ơn lành Ngài ban cho. Xin giúp con biết bày tỏ cho người khác biết về ơn cứu chuộc do ân sủng của Chúa để họ cũng nhận được sự giải cứu cho linh hồn mình.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

137 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page