top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Trừ Bỏ Khỏi Anh Chị Em


Câu gốc: “Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. … Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em” (câu 11, 13b).

Câu hỏi suy ngẫm: “Kẻ gian ác” trong phân đoạn này chỉ về những người nào? Sứ đồ Phao-lô dạy phải có thái độ như thế nào đối với những người này? Bạn học gì qua lời dạy này?

Tiếp theo sự sửa trị về tinh thần chia rẽ, là lời nhắc nhở của Sứ đồ Phao-lô về thái độ cần có đối với những người được nhắc đến là “kẻ gian ác.” “Kẻ gian ác” ở đây chỉ về những người gian dâm, tham lam, thờ hình tượng, chửi rủa, say sưa, chắt bóp. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô không phải nhắc đến những kẻ gian dâm ở thế gian này (câu 10), nhưng là những người tự xưng là anh em, mà là gian dâm, tham lam, thờ hình tượng, chửi rủa, say sưa, hoặc trộm cắp (câu 11), nghĩa là những người đã tuyên xưng niềm tin của mình nơi Chúa Giê-xu Christ, được gọi là Cơ Đốc nhân, nhưng lại phạm tội dâm loạn, cụ thể tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là những người đã lấy vợ kế của cha mình (câu 1).

Những tín hữu tại Cô-rinh-tô dù biết rõ những người đang phạm những tội tày đình như thế, song lại chẳng tỏ ra buồn rầu, khóc than, mà lại bao che cho qua chuyện. Sứ đồ Phao-lô nói với họ rằng thái độ họ nên có là mạnh mẽ bày tỏ quan điểm của một người đang sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Thánh Kinh, qua việc chấm dứt liên hệ với họ,“không làm bạn,” “không nên ăn chung với người thể ấy,” và “hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em” (câu 9, 11, 13).

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nơi dạy dỗ, duy trì, bảo vệ những chuẩn mực đạo đức theo Kinh Thánh. Song trong nhiều trường hợp chúng ta vẫn e ngại, sợ phiền hà cho bản thân nên chúng ta cầu an, làm ngơ cho qua chuyện. Chúng ta là những tội nhân được gọi ra khỏi thế gian băng hoại, đã nhận được địa vị mới thông qua máu cứu chuộc của Đấng Christ, thì không lý do gì chúng ta lại tiếp tục dung dưỡng những tội lỗi vấn vương trong đời sống mới của chúng ta cũng như trong Hội Thánh. Chúng ta phải bày tỏ quan điểm rõ ràng, dứt khoát như điều Sứ đồ Phao-lô đã truyền dạy: Không chấp nhận, không dung dưỡng, không bao che, để tội lỗi không có nơi trú ẩn giữa vòng những người thánh của Đức Chúa Trời. Kỷ luật trong Hội Thánh cũng không ngoài mục đích yêu thương, và mong ước rằng thông qua kỷ luật sẽ giúp người vi phạm có cơ hội ăn năn, phục hồi, và được cứu rỗi thật sự.

Bạn cần làm gì để góp phần trong việc gìn giữ chuẩn mực đạo đức của Chúa?

Kính lạy Đức Chúa Trời Thánh Khiết! Xin tha thứ cho con vì nhiều khi con vẫn còn bao che, dung dưỡng, chấp nhận tội lỗi trong Hội Thánh mà không dám nói ra. Xin giúp con cẩn trọng gìn giữ sự thánh khiết của Hội Thánh mà Ngài đã chuộc bằng chính máu quý giá của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

265 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page