top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Thoả Hiệp


Câu gốc: “Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng, chừng ba ngày đường, dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, y như Lời Ngài sẽ chỉ bảo” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Pha-ra-ôn phản ứng như thế nào trong tai vạ lần thứ tư? Cuộc đối đáp giữa Pha-ra-ôn và ông Môi-se cho biết gì về người lãnh đạo của hai bên? Bạn cần chuẩn bị gì để đối phó với những cám dỗ thỏa hiệp về niềm tin?

Chứng kiến cảnh ruồi mòng tàn phá khắp xứ và những chứng cứ rành rành về một Đức Chúa Trời quyền năng của người Ít-ra-ên, Pha-ra-ôn bất đắc dĩ mời ông Môi-se và ông A-rôn đến để thương thảo. Pha-ra-ôn nhận thức rõ rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có năng quyền làm ruồi mòng biến mất, và ông buộc phải nhượng bộ cho tuyển dân đi phụng sự Ngài. Tuy nhiên, vua vẫn cố tìm cách thỏa hiệp, ông muốn người Ít-ra-ên dâng của tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong xứ Ai Cập (câu 25). Ông Môi-se đã đưa ra hai lý do chẳng tiện cho dân Chúa làm theo ý vua, nhưng lý do quan trọng hơn là người Ít-ra-ên phải thực hiện y theo Lời Chúa đã phán dạy: “Phải đi vào trong đồng vắng chừng ba ngày đường để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va” (câu 27). Thế nhưng Pha-ra-ôn lại kỳ kèo rằng ông sẽ cho phép dân Chúa dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va trong đồng vắng nhưng đừng đi xa hơn, hãy cầu nguyện cho ông với (câu 28). Ông Môi-se hứa sẽ cầu xin cùng Đức Giê-hô-va cho ruồi mòng rời xa vua và con dân Ai Cập vào ngày tiếp theo, và xin vua hãy giữ lời. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu xin của ông Môi-se, đuổi ruồi mòng đi hết, nhưng Pha-ra-ôn lại cứng lòng không cho dân Chúa ra đi.

Pha-ra-ôn mặc cả với ông Môi-se và thay lòng đổi dạ vì ông không có lòng tự trọng, không hề coi trọng lời hứa của mình. Ông cứ hứa và sẵn sàng nuốt lời khi ý nguyện của ông đã được thành. Ông chỉ nghĩ tới lợi ích của mình mà không quan tâm đến lợi ích của ai khác.

Người đời có thể nuốt lời, thất tín vì mối lợi của họ, song con dân Chúa phải giống Cha Thành Tín của mình. Khi con dân Chúa đã hứa thì phải giữ lời hứa. Người đời thường ép buộc con dân Chúa phải thỏa hiệp, họ tạo điều kiện và khích lệ dân Chúa thực hiện một phần mệnh lệnh của Chúa. Nhưng con dân Chúa cần phải cứng rắn; sự cam kết và vâng lời Chúa không thể bị thỏa hiệp. Nếu mệnh lệnh của Chúa không thực hiện trọn vẹn thì kể như đã chống nghịch lại Ngài. Nhiều nơi trên thế giới, con dân của Chúa bị bức hại nặng nề. Nhưng “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta” (Công-vụ Các Sứ-đồ 5:29). Đức Chúa Trời luôn ở cùng và có chương trình tốt nhất cho mỗi chúng ta. “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28).

Bạn có quyết giữ vững niềm tin trong Chúa trước bất kỳ hoàn cảnh nào không?

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho con có sự thông sáng để nhận ra những cạm bẫy thỏa hiệp về niềm tin, và giúp con bước đi trong sự vâng phục Ngài luôn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page