top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yêu Người: Nhận Biết Nhu Cầu


Câu gốc: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Na-a-man là ai và đang gặp nan đề gì? Cô gái nhỏ trong câu chuyện là ai? Cô đã làm gì để giúp ông Na-a-man? Bạn học được bài học nào để có thể bày tỏ tình yêu đối với người khác?

Nhiều người cho rằng những người giàu có và quyền lực là những người muốn gì có nấy, và dường như dễ dàng giải quyết bất kỳ nan đề nào họ gặp. Nhưng câu chuyện Quan Tổng binh Na-a-man cho thấy nhận định trên không đúng. Dù ông Na-a-man là một người có quyền thế, địa vị, giàu có, sức mạnh, can đảm, nhưng ông lại gặp một nan đề to lớn: Ông mắc phải bệnh phong hủi, một căn bệnh không thể chữa khỏi vào thời bấy giờ, và bị xem là gớm ghiếc. Có thể rất ít người biết ông đang bị bệnh phong hủi vì ông vẫn tiếp tục chức vụ và không bị cách ly.

Đối lập với ông Na-a-man là một cô gái nhỏ dường như đang chìm ngập trong những nan đề to lớn: Bị bắt làm phu tù, phải rời khỏi gia đình, quê hương, và trở nên một nô lệ. Theo lẽ thường, cuộc đời của cô gái nhỏ này chắc phải đầy nước mắt, đau buồn, oán giận—cả kẻ thù của cô lẫn Đức Chúa Trời, vì đã để cô rơi vào hoàn cảnh bế tắc này. Nhưng tại đây, hoàn toàn không thấy lời than van của cô gái, trái lại, lời nói duy nhất của cô là lời đem đến hy vọng cho một người tuyệt vọng, dù đó là người đã đem cô vào hoàn cảnh bi đát này. Dù chỉ một câu nói ngắn gọn (câu 3), nhưng để nói được câu này cần phải có sự quan tâm, tình yêu, sự tha thứ, quên mình, và cả lòng can đảm. Trong mắt của cô gái nhỏ này, ông Na-a-man là một người quyền cao chức trọng, nhưng cũng là một người đáng thương, cần được chữa lành. Hơn nữa, dù là một nô lệ, đức tin của cô gái nhỏ đặt nơi Đức Chúa Trời quyền năng không hề thay đổi khiến cô mạnh dạn giới thiệu ông Na-a-man với Tiên tri Ê-li-sê.

Chúng ta không biết tên của cô gái nhỏ này. Thật ra, cô gái nhỏ có thể là hình ảnh của bất cứ ai trong chúng ta. Chúng ta không cần phải giàu có, địa vị, cũng không cần phải giải quyết hết mọi nan đề của chính mình để có thể sống cuộc đời yêu thương người khác. Quanh ta đang có biết bao người đang mắc bệnh phong thuộc linh cần được dầm mình trong dòng máu cứu rỗi của Chúa Giê-xu, hãy mau chóng đứng lên khỏi những nan đề lẫn sự an toàn của cá nhân để bày tỏ sự quan tâm chân thật với tha nhân trong tình yêu thương và đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời.

Bạn có quan tâm nhận biết nhu cầu của người khác để đem tình yêu Chúa đến với họ không?

Lạy Chúa, còn biết bao người đang chìm ngập trong đau khổ, tan vỡ, mù lòa thuộc linh, cần được quan tâm, giúp đỡ. Xin dùng cuộc đời con để đem hy vọng đến cho họ.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page