top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sống Vì Tha Nhân


Câu gốc: “Phước cho những người hay thương xót, vì sẽ được thương xót!” (Ma-thi-ơ 5:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời có lời hứa gì cho người Ít-ra-ên? Để nhận được lời hứa ấy, họ phải sống thế nào? Bạn đã nhận được những phước hạnh nào Chúa hứa ban? Bạn đã sống vì tha nhân như thế nào?

Sau khi Đức Chúa Trời trách người Ít-ra-ên về những sự giả hình của họ trong việc kiêng ăn, Ngài đưa ra những lời hứa vô cùng quý báu dành cho họ nếu họ sống chân thật. Ngày xưa dân Chúa nhiều lần xây bỏ luật pháp và chống nghịch Ngài. Rồi khi bị Chúa trách phạt, họ quay trở lại nhưng cũng không hết lòng thờ phượng Chúa. Họ kiêng ăn như một hình thức tôn giáo nhưng nếp sống thì ích kỷ, vô tâm, và thậm chí còn vô tín. Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân cũng đang sống trong tình trạng như thế. Họ cũng đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật, cũng cầu nguyện, cũng dâng hiến, nhưng vẫn sống cho chính mình, không quan tâm đến người chung quanh. Họ giữ tất cả nghi thức tôn giáo nhưng không làm theo Lời Chúa dạy!

Lời Chúa phán rất rõ: “Nếu ngươi mở lòng cho người đói, và làm no người khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa” (câu 10). Đó là nếp sống vì tha nhân, biết quan tâm đến người nghèo đói, sẵn lòng chia sẻ với người khốn cùng. Trong chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, Ngài đã để lại một tấm gương về lòng thương xót rất tuyệt vời cho chúng ta noi theo. Ngài luôn bênh vực người bị hà hiếp, giúp đỡ người khốn cùng, bảo vệ người neo đơn, và làm ơn cho người có tội. Ngài phán: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành và thành tín. Lời hứa của Ngài dành cho những người biết sống bày tỏ lòng thương xót với người khác thật tuyệt vời làm sao! Người đó sẽ tràn ngập sự vui mừng và tỏa sáng như ban mai. Người sẽ được chữa lành và được Chúa bảo vệ trong vinh quang Ngài (câu 8). Mọi lời cầu xin của người sẽ được Chúa đáp lời (câu 9). Người sẽ được Chúa dẫn dắt và chu cấp mọi nhu cầu cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Người sẽ được Chúa ban phước và có một đời sống được phục hồi, phong phú, và sung mãn (câu 11-12).

Ai trong chúng ta cũng muốn được hưởng những phước hạnh như Lời Chúa hứa trong bài học này, nhưng cũng không ít người lại không sống theo Lời Chúa. Vậy thì, làm sao có thể kinh nghiệm được lời hứa phước hạnh Chúa ban? Câu Kinh Thánh này là một lời hứa có điều kiện, nhắc nhở rằng, nếu chúng ta biết sống vì tha nhân, biết mở lòng trước những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận lấy lời hứa ban phước của Chúa.

Bạn có quan tâm đến tha nhân trong nếp sống hằng ngày của mình không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết sống vì tha nhân, biết mở lòng trước những hoàn cảnh khó khăn, để con kinh nghiệm được lời hứa Chúa ban.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page