top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Việc Tốt Của Đức Tin


Câu gốc: “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì Danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả sách Hê-bơ-rơ có lòng tin vào những việc tốt hơn nào từ độc giả của ông? Những việc đó thể hiện điều gì? Ông mong ước họ phải sống thế nào? Đức tin của bạn thể hiện qua những việc “tốt hơn” trong đời sống thường ngày ra sao?

Sau khi cảnh báo độc giả về những hậu quả của sự bội đạo, trước giả thư Hê-bơ-rơ thể hiện lòng tin của mình vào họ qua những việc tốt hơn (câu 9). Những việc tốt hơn đó là những việc làm “đi chung (hay kèm theo) với sự cứu rỗi” như là kết quả của đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông tin tưởng những độc giả của ông sẽ không bội đạo, nhưng trái lại, họ sẽ sống một nếp sống đổi mới qua sự phục vụ các thánh đồ trong tình yêu thương. Ông cũng khẳng định cho họ biết rằng Đức Chúa Trời rất công bằng và Ngài sẽ không quên những việc làm tốt của họ đã bày tỏ vì Danh Ngài (câu 10). Đây quả là một khích lệ lớn cho các độc giả của thư Hê-bơ-rơ lúc bấy giờ và hết thảy chúng ta hôm nay. Khi phục vụ Chúa hay phục vụ người khác, đôi khi chúng ta phải chịu nhiều oan ức và khó khăn, nhưng hãy cứ bám lấy lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ không quên những nỗi nhọc nhằn của chúng ta khi sống yêu thương và phục vụ tha nhân vì Danh Ngài, để chúng ta cứ bền lòng phục vụ.

Trước giả thư Hê-bơ-rơ cũng mong ước các độc giả cứ kiên trì “bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ vững niềm hy vọng cho đến cuối cùng” (câu 11 BTTHĐ). Ông mong ước họ không bỏ cuộc khi gặp khó khăn nhưng cứ kiên trì, sốt sắng làm việc lành, và trung tín giữ trọn đức tin như những “anh hùng đức tin” đã đi trước, để cuối cùng hưởng được lời hứa của Chúa (câu 12).

Trên hành trình theo Chúa, đời sống Cơ Đốc nhân phải đổi mới mỗi ngày được thể hiện qua những việc làm của đức tin, đó là tinh thần phục vụ lẫn nhau và phục vụ tha nhân trong tình yêu thương của Chúa. Qua đó, Danh Chúa được biết đến và sẽ có nhiều người muốn bước vào hành trình đức tin với chúng ta. Cho dù gặp hoạn nạn, khó khăn, và thậm chí chịu nhiều thử thách khi phục vụ người khác, thì chúng ta cứ tin chắc là Chúa đã “ghi công” và sẽ ban thưởng cho chúng ta khi gặp mặt Ngài. Đó là niềm hy vọng chắc chắn và bền vững cho đức tin của chúng ta để chúng ta hết lòng sống yêu thương và phục vụ tha nhân không mệt mỏi sờn lòng.

Đời sống của bạn có thể hiện những việc làm tốt của đức tin qua sự phục vụ người khác không?

Lạy Chúa, xin tha thứ con vì con chưa quan tâm thể hiện những việc tốt của đức tin trong cuộc sống. Xin cho con bám lấy lời hứa của Chúa để con kiên trì trong đức tin nơi Ngài mà hết lòng phục vụ anh chị em con và tha nhân trong tình yêu.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

58 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page