top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Tin Đạo Thanh Sạch


Nghe

Gia-cơ 1:26-27

Câu gốc: “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự tin đạo thanh sạch nghĩa là gì? Điều gì làm cho sự tin đạo của Cơ Đốc nhân trở nên vô ích? Bạn thực hành Lời Chúa dạy thế nào?

Ông Gia-cơ đang nêu ra hai sự tin đạo khác nhau. Sự tin đạo thanh sạch là nếp sống đạo giữa thế gian; hay nói cách khác, đó là đời sống làm theo Lời Chúa dạy và làm chứng về Chúa cho người khác qua lời nói, sự phục vụ, và nếp sống đạo của mình giữa cộng đồng chưa biết Chúa. Ngược lại, một số người thể hiện niềm tin của mình bằng hình thức bề ngoài như: coi trọng việc thi hành các phép tắc, lễ nghi hơn là lẽ thật của Lời Chúa. Vì vậy, ông Gia-cơ đã khuyến cáo: “Ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích.” Thật vậy, chúng ta có thể tuân giữ mọi hình thức lễ nghi tôn giáo như đi nhà thờ đều đặn, dâng hiến, tập hát, tham gia mọi hoạt động trong Hội Thánh, nhưng đời sống tâm linh của chúng ta không sâu nhiệm trong Lời Chúa, lòng tin kính Chúa của chúng ta không sâu đậm, chúng ta chưa để Chúa làm chủ trong mọi quyết định của đời sống mình, thì chúng ta đang tự lừa dối mình. Nhiều người xưng mình là con cái Chúa, nhưng trong lòng còn chất chứa những điều thuộc về bản ngã xác thịt, và những điều đó thể hiện trong lời nói, việc làm của mình hằng ngày. Như vậy, chúng ta không có lòng tin kính thật.

Lời nói bày tỏ tấm lòng. Lòng tốt sẽ nói ra lời lành. Người tin kính thật sẽ được Chúa ban cho năng lực điều khiển được lời nói của mình. Sự tin đạo thanh sạch không vết là sự tin kính thật. Người có lòng tin kính thật là người có lòng yêu thương. Tình yêu thương đó được thể hiện qua sự quan tâm đến nhu cầu của người khác, tinh thần sẵn sàng phục vụ, giúp đỡ qua những việc làm cụ thể như: Chăm sóc trẻ mồ côi, người nghèo khó, người cô thế, góa bụa đang gặp khó khăn.

Người có lòng tin kính thật cũng là người biết giữ mình thanh sạch cho khỏi sự ô uế của thế gian. Là con cái Chúa, chúng ta sống trong thế gian này, nhưng không thuộc về thế gian (Giăng 15:19). Chúng ta là những người được Chúa sai đi ra giữa thế gian để tìm chiên lạc mất cho Ngài. Vì vậy, để có thể yêu thương và giúp đỡ người khác, thì chính chúng ta phải giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian để không làm cớ vấp phạm cho người khác. Nhưng muốn làm được điều đó, chúng ta không thể cậy sức riêng của mình mà phải nhờ vào sức toàn năng của Chúa.

Bạn đang sống đạo giữa đời hay đang sống theo đời?

Lạy Chúa, xin cứu con ra khỏi sự tin đạo theo hình thức bề ngoài. Xin cho con gắn bó với Lời Chúa để con biết cách sống đạo giữa đời và luôn làm sáng Danh Ngài trong cuộc sống.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#FollowChrist

56 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page