top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bà Ê-xơ-tê Được Chọn Làm Hoàng Hậu
Câu gốc: “Vua thương mến Ê-xơ-tê nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh; vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Chương 2 cho biết thêm gì về bà Ê-xơ-tê? Những diễn tiến nào đưa đến việc Vua A-suê-ru chọn bà Ê-xơ-tê làm hoàng hậu? Bạn học được gì về bài học khiêm nhường trong cuộc sống?

Ê-xơ-tê chưong 2 tiến dần đến hồi quan trọng khi trước giả tập trung cho biết nhiều điều hơn về bà Ê-xơ-tê. Như chúng ta thường biết, trong chốn hậu cung thì việc tị hiềm, hơn thua với nhau giữa các phi tần là chuyện muôn thuở. Và điều này hoàn toàn có thể xảy ra với bà Ê-xơ-tê, bởi trước đó bà Ê-xơ-tê được hoạn quan Hê-gai ưu ái hơn và dành nhiều điều tốt đẹp hơn những người khác. Việc làm này của ông Hê-gai rất dễ gây bất lợi cho bà Ê-xơ-tê trong các mối quan hệ với các cung nữ chung quanh. Thế nhưng Kinh Thánh cho biết bà Ê-xơ-tê lại được ơn trước mặt mọi người thấy bà, một bản dịch khác dịch là ai nhìn thấy bà cũng đem lòng thương mến. Có thể nói, tính cách của bà Ê-xơ-tê cũng đẹp như dung mạo của bà (câu 7, 15). Điều này càng được khẳng định qua việc Vua A-suê-ru thương mến bà hơn những người khác, và đỉnh điểm là vua đội mão triều thiên cho bà, và bà chính thức trở thành hoàng hậu của nước Ba Tư.

Nếu để ý, chúng ta thấy rằng tuy bà Ê-xơ-tê đẹp người đẹp nết, nhưng khi ký thuật những điều tốt đẹp về bà Ê-xơ-tê trước người khác thì Kinh Thánh luôn dùng từ “được ơn.” Bà “được ơn” trước mặt hoạn quan Hê-gai, “được ơn” trước mọi người, và “được ơn” trước mặt Vua A-suê-ru. Kinh Thánh thường dùng từ “được ơn” để nói lên sự can thiệp đặc biệt của Chúa trên một điều gì đó. Đây chính là yếu tố quyết định khiến bà trở nên hoàng hậu. Hay nói cách khác, việc bà Ê-xơ-tê trở thành hoàng hậu đến từ sự can thiệp đặc biệt của Chúa qua ơn Chúa ban.

Khi đứng trước ngưỡng cửa thành công của cuộc sống và công việc Chúa, thật không dễ để chúng ta khiêm nhường hạ mình xuống trước Chúa và nhìn thấy những điều ấy đến từ ơn Chúa ban cho. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà đâu đâu cũng cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân. Bằng chứng là nhiều người thường chỉ thấy tài năng và nỗ lực của mình khi nhìn về những thành công mà họ đạt được. Nhưng họ ít nghĩ ngược lại rằng, thế những tài năng và nghị lực mà họ có đến từ đâu? Đối với Cơ Đốc nhân, mọi thành tựu dù lớn hay nhỏ trong cuộc sống, nếu không bởi ơn ban cho của Chúa thì có cố mấy cũng chẳng được gì. Ý thức điều này giúp chúng ta luôn biết sống khiêm nhường, ngay cả khi mình đạt được những thành công trong cuộc sống.

Bạn có nghĩ rằng thành công mình có được đến từ khả năng và nỗ lực của chính mình không?

Lạy Chúa, mọi thành công mà con có được đều đến từ sự ban cho của Ngài. Tạ ơn Chúa về sự ban cho rời rộng ấy. Xin giúp con có lòng khiêm nhường và luôn sống biết ơn Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page