top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lập Công Lớn
Câu gốc: “Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình; đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Mạc-đô-chê biết được bí mật gì? Ông đã làm gì? Vua A-suê-ru đã làm gì cho ông Mạc-đô-chê sau khi thoát chết? Bạn học biết về sự tể trị âm thầm của Chúa trong biến cố này như thế nào?

Ê-xơ-tê chương 2 kết thúc với sự kiện Vua A-suê-ru thoát chết nhờ sự phát hiện và báo tin kịp thời của ông Mạc-đô-chê. Lúc bấy giờ, ông Mạc-đô-chê đã giữ một chức vụ lớn trong triều đình, vì thế ông thường ngồi nơi cửa vua. Trong thời cổ đại phương đông, cửa vua là nơi có tính chất tương tự như phòng xử án thời hiện đại. Người ta thường dùng nơi đó để giải quyết những công việc quan trọng. Và trong sự dự liệu của Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến ông Mạc-đô-chê có thể nghe được được âm mưu sát hại vua của hai tên thái giám gác cổng hoàng cung. Lập tức, ông liền báo cho Hoàng hậu Ê-xơ-tê biết. Khi bà

Ê-xơ-tê tâu lại với vua, bà đã giúp ông Mạc-đô-chê có được uy tín và tiếng tăm vì đã kịp thời vạch trần mưu đồ đen tối kia. Điều đáng nói hơn là nhờ sự kiện này mà Vua A-suê-ru biết đến danh tính của ông Mạc-đô-chê và tên tuổi của ông được chính thức lưu vào sử sách của triều đình (câu 23).

Hai chương đầu của sách Ê-xơ-tê hoàn toàn không nhắc đến Đức Chúa Trời, nhưng không có nghĩa là không có sự tể trị của Ngài. Trái lại, trong từng sự kiện lớn nhỏ, chúng ta thấy được sự xoay chuyển âm thầm của Chúa theo cách Ngài muốn. Và trong sự kiện này cũng vậy. Dù tại ngay thời điểm ấy, Vua A-suê-ru không có một tưởng thưởng nào cho công trạng lớn lao của ông Mạc-đô-chê, nhưng sự phát hiện của ông lại đóng một vai trò hết sức quan trọng trong lịch sử của người Ít-ra-ên về sau (Ê-xơ-tê 6:1-14).

Trên đường theo Chúa của chúng ta cũng thế. Có những thời điểm chúng ta thấy dường như Chúa quá im lặng để chúng ta vùng vẫy một mình với phong ba bão táp cuộc đời. Những lúc như thế, niềm tin chúng ta rất dễ hoang mang, dao động, và thường tự hỏi “Chúa đang ở đâu?” Một trong những thông điệp mà sách Ê-xơ-tê gửi đến chúng ta là Chúa vẫn đang cầm quyền và kiểm soát trên mọi biến cố của từng cuộc đời cũng như lịch sử thế giới. Không có việc gì xảy đến cho con cái Chúa cách vô tình hoặc may rủi, mà tất cả đều nằm trong dự liệu của Chúa và đem lại hữu ích cho chương trình Ngài đã vạch sẵn. Đừng để những ngoại cảnh chung quanh khiến chúng ta nghi vấn về sự cầm quyền tuyệt đối của Chúa. Sẽ đến lúc mọi việc được phô bày cách rõ ràng, và chúng ta lại nhìn thấy sự tể trị vô biên của Ngài.

Khi nhìn về quá khứ, bạn có nhận biết sự tể trị của Chúa trên cuộc đời mình không?

Lạy Chúa, con tin Ngài là Đấng vẫn đang tể trị trên cả thế giới rộng lớn này và trên cuộc đời bé nhỏ của con. Xin giúp con bền lòng trong niềm tin ấy và nhìn thấy những điều lớn lao Chúa làm trên chính con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page