top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vui Mừng Trọn Vẹn
Câu gốc: “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (Giăng 15:11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự vui mừng trọn vẹn của Chúa là sự vui mừng nào? Làm thế nào để có được sự vui mừng trọn vẹn? Bài học nhắc bạn điều gì trong cuộc sống?

Sự vui mừng trọn vẹn là điều Chúa Giê-xu dạy nhiều lần. Trong bài giảng cho môn đệ về gốc nho và nhánh nho, Chúa Giê-xu dạy về bí quyết để có sự vui mừng trọn vẹn là cứ ở trong Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài (Giăng 15:7-11). Sau đó, khi nói trước về việc Chúa sẽ ra đi và các môn đệ sẽ gặp lại Chúa, Ngài cũng dạy bí quyết để có sự vui mừng trọn vẹn là phải nhân danh Chúa mà cầu nguyện (Giăng 16:24). Và trong lời cầu nguyện của Chúa trước khi lên thập tự giá trong Giăng 17, Chúa Giê-xu cũng nhắc lại bí quyết để có sự vui mừng trọn vẹn: “Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con” (câu 13).

Sự vui mừng trọn vẹn Chúa Giê-xu dạy là sự vui mừng thuộc linh, là bông trái Thánh Linh, là sự vui mừng không ai cất đi được dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vì sự vui mừng đó không phát xuất từ con người hay từ hoàn cảnh, mà trong cả ba lần Chúa Giê-xu nói về sự vui mừng trọn vẹn, Ngài đều nhấn mạnh đó là “sự vui mừng của Ta.” Điều này cho thấy Chúa Giê-xu là nguồn cội của sự vui mừng. Khi môn đệ cứ ở trong Chúa, vâng giữ điều răn Chúa, và tương giao mật thiết với Ngài thì sẽ nhận được niềm vui trọn vẹn từ Chúa ban cho. Nói cách khác, để trong lòng luôn đầy dẫy sự vui mừng của Con Đức Chúa Trời thì không cách nào khác là phải luôn sống trong mối tương giao mật thiết với Chúa Giê-xu, là nguồn của vui mừng.

Con người tìm niềm vui qua tiền bạc, địa vị, qua con người với nhau, qua đạt được ước mơ trong cuộc sống… Tuy nhiên, thực tế cho thấy tất cả sự vui mừng đó chỉ là tạm thời, có đó mất đó, rồi con người lại tiếp tục khắc khoải tìm niềm vui khác, cứ thế mà loay hoay cách vô vọng suốt cuộc đời. Là con của Chúa, chúng ta cần phải sống vượt lên trên những quan niệm sống của thế gian, không chăm tìm niềm vui tạm bợ nhưng quyết sống với Chúa và Lời Chúa, chắc chắn sự vui mừng trọn vẹn của Chúa sẽ đến với chúng ta. Hãy luôn nhớ Chúa Giê-xu là cội nguồn của sự vui mừng. Hãy đến với Chúa mỗi ngày hầu cho trong lòng luôn được đầy dẫy sự vui mừng thiên thượng.

Bạn có luôn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa để có niềm vui trọn vẹn trong Ngài không?

Lạy Chúa, tình yêu Chúa dành cho con thật quá cao vời. Ngài đã ban cho con sự vui mừng trọn vẹn mà nhiều khi con không nhận biết. Xin cho con không tìm niềm vui tạm bợ của thế gian nhưng trung tín tương giao mật thiết với Chúa để luôn có niềm vui trọn vẹn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page